Historisk arkiv

Arbeids- og inkluderingsdepartementets fortolkning av representasjonsregelverket

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Fortolkning avgitt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet 26. januar 2009.