Historisk arkiv

Regelverk for Bedriftsdemokratinemnda

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Bedriftsdemokratinemnda fatter avgjørelser med hjemmel i følgende regelverk: