Historisk arkiv

Bedriftsdemokratinemndas protokoll 2/2017

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Godkjenning av nemndas årsberetning

Protokoll 2/2017 Bedriftsdemokratinemnda 8. februar 2017

Følgende deltok:

  • Gudmund Knudsen
  • Gro Granden
  • Halvor E. Sigurdsen

Tonje Forså Aas deltok fra sekretariatet.

 1. Årsberetning for 2016

Nemndas årsberetning for 2016 ble godkjent ved skriftlig saksbehandling.