Historisk arkiv

Bedriftsdemokratinemndas protokoll 10/03

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Sosialdepartementet

Møte i Bedriftsdemokratinemndas arbeidsutvalg torsdag 20. november 2003

Tilstede:

Gudmund Knudsen

Gro Granden

Ingebjørg Harto

Fra sekretariatet møtte Anne Karine Plahter og Kristoffer Wibe Koch

Møtet varte fra kl. 0900 til 1030

  1. Godkjenning av møteinnkalling

Innkallingen til møtet i Arbeidsutvalget 20. november 2003 ble godkjent.

  1. Sak 03/29 AgriHold ASA

Saken ble ikke realitetsbehandlet. Utvalget besluttet å anmode selskapet om utfyllende opplysninger vedrørende søknaden om unntak fra representasjon i styret for de ansatte AgriHold ASAs datterselskaper.

  1. Revisjon av representasjonsforskriften

Det ble fremlagt forslag til endringer i representasjonsforskriften utarbeidet av Gro Granden. Det ble besluttet å behandle forslaget til endringer i et senere møte.

  1. Neste møte i Arbeidsutvalget

Neste møte i Arbeidsutvalget er torsdag 27. november kl. 0900 (alternativt fredag 28. november kl. 0800).