Historisk arkiv

Bilder av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet