Historisk arkiv

Nett-TV: Konferanse om delingsøkonomi

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Se opptak av konferansen om forbrukeren i delingsøkonomien, som ble holdt 2. februar.

Nett-tv Møte om delingsøkonomi

Se sendingen her

Se sendingen her

BLD, SIFO, Forbrukerrådet og Forbrukerombudet arrangerte den 2. februar en konferanse om forbrukeren i delingsøkonomien, på Litteraturhuset i Oslo. 

Økt bruk av delingsøkonomiske plattformer, som Uber og Airbnb, er en av de viktigste forbrukertrendene de siste årene. Fremveksten av delingsøkonomien berører mange politikkområder, bl.a. arbeidsmarkeds-, skatte- og forbrukerpolitikk.

Konferansen rettet blikket mot betydningen delingsøkonomien har for forbrukerne, og hvordan forbrukervernet kan ivaretas av næringsdrivende i delingsøkonomien.

Programmet for konferansen.