Satsing på barn og ungdom

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Samla oversikt over regjeringas mål og innsatsområde i statsbudsjettet 2015

På denne nettsida finn du den samla politikken til regjeringa på barne- og ungdomsområdet. Den er òg eit oppslagsverk som kommunane kan nytte for å betre samordninga av tilbod til barn og ungdom på statleg, regionalt og kommunalt nivå.

Siluetter av barn som hopper

Forord

En god barndom varer livet ut. En av samfunnets aller viktigste oppgaver er å legge til rette for forhold som fremmer barn og unges utvikling, og som gir dem de ferdigheter de trenger for å leve et anstendig liv. Å ta vare på barn og ungdom er et felles ansvar.

Pike med såpebobler

Kunnskap, rettigheter og innflytelse

En god barne- og ungdomspolitikk er basert på kunnskap om barn og unges utvikling, behov og interesser. Gjennom forskning frambringes kunnskap om hvordan samfunnsendringer påvirker barn og unges oppvekst- og levekår.

Familie på tur i skogen

Familie og omsorg

Regjeringen vil styrke familiens stilling i samfunnet. Familien skaper og sikrer en trygg ramme om barns oppvekst. Velfungerende familier gir trygghet og tilhørighet, og gir rom for utvikling. En viktig oppgave for regjeringen er å legge til rette for en trygg økonomisk og sosial situasjon for barn, ungdom og deres familier.

Til toppen