Historisk arkiv

Besøker Haugesund og Karmøy

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Sted:

Statsråden besøker barnevernet i Haugesund og Karmøy. Tema er oppfølging og omlegging av barneverntjenestene i Karmøy kommune etter Ida-saken.

For mer informasjon:
Atle Simonsen, politisk rådgiver
atle.simonsen@bld.dep.no
tlf.: 920 36 938