Vis hele kalenderen

16.06.2015

  • Lansering av Redd Barna-rapport

    Solveig Horne| Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

    Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne deltar på Redd Barnas lansering av rapporten "Barn som lever i fattigdom i Norge".

Til toppen