Historisk arkiv

Besøk i Østfold

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Sted:

Statsråden besøker ulike institusjoner/virksomheter innen feltet familie og oppvekst.