Historisk arkiv

Brexit og Norge - aktivitetskalender 2016

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Her følger en oversikt over brexit-relaterte politiske møter og besøk samt seminarer, konferanser og andre viktige begivenheter. Oppføringer i kursiv er EU-møter uten norsk deltakelse.

2016

August

24.8

EØS- og EU-minister Vik Aspaker, næringsminister Mæland og fiskeriminister Sandberg inviterer representanter for næringsliv, organisasjoner og pressen til dialogmøte i Oslo om konsekvenser for næringslivet av at Storbritannia skal forlate EU.

31.8

Samtale mellom statsministrene Theresa May og Erna Solberg

September

2.9

Møte i tverrdepartemental brexit-arbeidsgruppe i Oslo.

2.9

Heldagsseminar om "Brexit and the EEA" i regi av Nupi og Senter for europarett, Universitetet i Oslo.

5.9

Næringsminister Mæland møter Storbritannias ambassadør til Norge Sarah Gillett i Oslo.

6.9

Civitafrokost i Oslo med temaet «Etter brexit – hvor går EU?»

12.9

Høring i Europaparlamentet av ny kommissær fra Storbritannia, Julian King

13.9

EØS- og EU-minister Vik Aspaker deltar på arrangement i Tromsø i regi av Agenda Nord-Norge om effekten av brexit for landsdelen

13.9

Møte i Tidlig varsling-gruppen for norske regioner og arbeidslivets parter i Brussel. Brexit er blant temaene som tas opp.

14.9

Næringsminister Mæland møter Storbritannias minister for internasjonal handel Liam Fox i London.

16.9

Uformelt møte mellom stats- og regjeringssjefene i EU27 i Bratislava.

16.9

Møte i Koordineringsutvalget for EØS-saker i UD

19.9

Statsministrene Theresa May og Erna Solberg møtes i New York.

20.9

Møte i Stortingets europautvalg. EØS- og EU-minister Vik Aspaker og finansminister Jensen redegjør blant annet om henholdsvis regjeringens arbeid med brexit og økonomiske konsekvenser av brexit

22.-23.9

EØS- og EU-minister Vik Aspaker til Paris. Møter Frankrikes statssekretær med ansvar for Europa-spørsmål, Harlem Désir og Philippe Léglise-Costa, leder av Europasekretariatet på statsministerens kontor, leder av Senatets komité for europasaker, Jean Bizet og statssekretær Axelle Lemaire i Finansministeriet.

23.9

Møte i EØS-komiteen i Brussel.

28.9

EØS- og EU-minister Vik Aspaker møter Bodø næringsforum. Tema er brexit 

Oktober

4.10

Dialogmøte om Europas utenriks- og sikkerhetspolitikk med  utenriksminster Brende og visegeneraldirektør for økonomiske og globale spørsmål i EEAS Christian Leffler på Norges Hus i Brussel

10.10

EØS- og EU-minister Vik Aspaker møter Rådets forhandlingsleder, Didier Seeuws i Brussel. Tema er brexit.

19.10

Nupi-seminar “På EUs sidelinje: Storbritannia og Danmark” i Oslo.

19.-20.10

EØS- og EU-minister Vik Aspaker møter Polens visestatsminister Mateusz Morawiecki i Warszawa.

20.10

Utenriksminister Brende møter Storbritannias utenriksminister Boris Johnson i London.

20.-21.10

Møte i Det europeiske råd i Brussel.

21.10

Møte i Koordineringsutvalget for EØS-saker i UD.

25.10

EØS- og EU-minister Vik Aspaker møter Storbritannias minister for å forlate EU, David Davis, i London. Hun møter også leder i Underhuset, David Lidington.

26.10

Møte i Stortingets europautvalg

27.10

Møte i tverrdepartemental brexit-arbeidsgruppe i Oslo

 

November

2.11

EØS- og EU-minister Vik Aspaker møter Danmarks utenriksminister Kristian Jensen i København. Tema er brexit.

4.11

Forskningsprogrammet "Europa i endring" arrangerer seminar for brukere av europarelatert forskning i Forskningsrådets lokaler på Lysaker. Brexit er et av temaene. Forskere fra Økonomisk institutt UiO, Arena UiO og Nupi deltar.

8.11

EØS- og EU-minister Vik Aspaker holder sin halvårlige redegjørelse om viktige EU- og EØS-saker i Stortinget.

10.11

Forsvarsminister Eriksen Søreide møter Storbritannias forsvarsminister Michael Fallon i Bodø.

10.11

Debatt om halvårlige redegjørelse om viktige EU- og EØS-saker i Stortinget.

14.11

EØS- og EU-minister Vik Aspaker møter Europakommisjonens sjefsforhandler Michel Barnier i Brussel.

15.11

EØS- og EU-minister Vik Aspaker deltar på møte i EØS-rådet og politisk dialog om aktuelle utenrikspolitiske spørsmål i Brussel.

15.11

Stortingets delegasjon til Eftas parlamentarikerkomité møter Efta/EØS-ministre i Brussel.

15.11

Næringsminister Mæland møter Storbritannias minister for handelspolitikk Lord Price i Oslo.

21.11

Statssekretær Tronstad i UD deltar på NHO Nordlands europakonferanse i Bodø hvor brexit er på dagsorden

25.11

Møte i Koordineringsutvalget for EØS-saker i UD

28.11

Indre markedskonferansen 2016 i regi av Nærings- og fiskeridepartementet og NHO i Oslo. Tema er indre marked og brexit.

28.11

EØS- og EU-minister Vik Aspaker er i Bratislava for å undertegne rammeavtale med Slovakia om EØS-midlene 2014-2021 og møte det slovakiske EU-formannskapet ved utenriksminister Miroslav Lajcak. Europapolitiske utfordringer, inkludert brexit, drøftes.

29.11

Møte i Tidlig varsling-gruppen for norske regioner og arbeidslivets parter i Oslo. Tema er brexit

30.11

Møte i Stortingets europautvalg

Desember

01.12

EØS- og EU-minister Vik Aspaker møter arbeidslivets parter for å drøfte aktuelle europapolitiske spørsmål.

05.12

Utenriksminister Børge Brende er i London og møter utenriksminister Boris Johnson, handelsminister Liam Fox, minister med ansvar for brexit, David Davis og europaminister Alan Duncan.

13.12

Statssekretær Tronstad i UD deltar på et frokostseminar i Oslo sammen med administrerende direktør i NHO Kristin Skogen Lund og leder av Business Europe, Markus Beyrer. Tema er Europa etter brexit og valget i USA.

Vi tar forbehold om at oversikten ikke er uttømmende og at den kan inneholde feil. Send oss gjerne informasjon om kommende seminarer, konferanser og andre viktige begivenheter knyttet til brexit via e-post til: leh@mfa.no