Historisk arkiv

Brexit og Norge - aktivitetskalender 2019

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Her følger en oversikt over brexit-relaterte politiske møter og besøk samt seminarer, konferanser og andre viktige begivenheter.

Januar

4. januar:

Samferdselsdepartementet møtte Storbritannias departement for transport i London, for å diskutere vegtransport.

10. januar:

Forhandlingsmøte i Brussel mellom EØS/Efta-statene og Storbritannia om en avtale om borgernes rettigheter i tilfelle Storbritannia trer ut av EU uten en utmeldingsavtale. (Justis- og beredskapsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Utenriksdepartementet)

11. januar:

EØS/Efta-statene møter EUs «Task Force 50» for å diskutere det rettslige grunnlaget for overgangsordningen. (Justis- og beredskapsdepartementet, Utenriksdepartementet)

21. januar:

Fiskeriminister Harald Tom Nesvik møter Skottlands Minister for Rural Affairs and Natural Environment, Mairi Gougeon, i Tromsø i forbindelse med Arctic Frontiers, vedrørende fiskeriforvaltning og handel med sjømat

22. januar:

Samferdselsdepartementet og Utenriksdepartementet møtte Storbritannias departement for transport i Oslo, for å diskutere luftfart.

22. januar:

Møte på embetsnivå mellom Nærings- og fiskeridepartementet og Storbritannias Department for Environment, Food and Rural Affairs i Oslo, vedrørende samtaler om fiskeriforvaltning.

23. januar:

Næringsministeren og utenriksministeren møter næringslivet om forberedelser for det tilfelle at Storbritannia forlater EU uten en avtale.

23. januar:

Fiskeriministeren møter Storbritannias Minister of State for Agriculture, Fisheries and Food, George Eustice, i London, vedrørende fiskeriforvaltning og handel med sjømat.

25. januar:

Møte i referansegruppen for nærings- og arbeidslivsspørsmål i forbindelse med brexit.

28 januar:

Forhandlingsmøte i Brussel mellom EØS/Efta-statene og Storbritannia om en avtale om borgernes rettigheter i tilfelle Storbritannia trer ut av EU uten en utmeldingsavtale. (Justis- og beredskapsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Utenriksdepartementet)

Februar 

5. februar:

Avtalen mellom EØS/Eftastatene og Storbritannia om borgernes rettigheter paraferes i Brussel.

7. februar:

Olje- og energidepartementet har møte med Department for Business, Energy and Industrial Strategy, bl.a. for å diskutere brexit. (Møte på høyt administrativt nivå).

12. - 13. februar:

Møte på embetsnivå mellom Utenriksdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Storbritannias Departement for International Trade og Department for Environment, Food and Rural Affairs i Oslo, vedrørende samtaler om handel.

15. februar:

Samferdselsdepartementet møter Storbritannias departement for transport i London, for å diskutere luftfart.

19. februar:

Møte på embetsnivå mellom Nærings- og fiskeridepartementet og Storbritannias Department for Environment, Food and Rural Affairs i London, vedrørende samtaler om fiskeriforvaltning.

27. februar:

Møte i referansegruppen for nærings- og arbeidslivsspørsmål i forbindelse med brexit.

Mars

5. mars:

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø møter Chris Skidmore, Minister of State for Universities, Science, Research and Innovation i London.

18. mars:

Møte i «Brexit Task Force».

29. mars:

Møte i forhandlingsdelegasjonen for brexit.

April

 

5. april:

Møte i referansegruppen for nærings- og arbeidslivsspørsmål i forbindelse med brexit.

Mai

2. mai:

Møte i forhandlingsdelegasjonen for brexit.

28. mai:

Møte i «Brexit Task Force».

Juni

18. juni:

Møte i referansegruppen for nærings- og arbeidslivsspørsmål i forbindelse med brexit.

27. juni:

Møte mellom UD og medlemmer av det britiske Overhuset.

August

 

22. august:

Møte i forhandlingsdelegasjonen for brexit.

29. august:

Møte i «Brexit Task Force».

September

4. september:

Utenriksministeren, næringsministeren og fiskeriministeren møter norsk næringsliv i forbindelse med brexit.

30. september:

Møte i forhandlingsdelegasjonen for brexit.

Oktober

8. oktober:

Møte i «Brexit Task Force».

9.-11. oktober:

Representanter fra Utenriksdepartementet har møter på embetsnivå i Irland og Storbritannia.

24. oktober:

Møte i forhandlingsdelegasjonen for brexit.

25. oktober:

Møte i referansegruppen for nærings- og arbeidslivsspørsmål i forbindelse med brexit.

November

11. november:

Møte i «Brexit Task Force».

21. november:

Møte i forhandlingsdelegasjonen for brexit.

Desember 

2. desember:

Møte mellom Utenriksdepartementet og det britiske departementet for å forlate EU, Dexeu.

16. desember:

Møte i forhandlingsdelegasjonen for brexit.