Historisk arkiv

Video: Statssekretær Ingvild Næss Stub om norsk innsats mot menneskehandel

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Europaportalen

EØS-midlene

Statssekretær Ingvild Næss Stub for EU/EØS-saker holdt åpningsinnlegg under konferansen om menneskehandel i Warszawa, november 2013. Hun la vekt på norske erfaringer og norsk innsats mot menneskehandel i Europa gjennom EØS-midlene.

For mer informasjon om konferansen se egen artikkel på Europaportalen.

[LES MER: Konferansens nettside]