Historisk arkiv

Helgesen i EØS-rådet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Europaportalen

Av Line Håland Aaltvedt, EU-delegasjonen

Den nye regjeringen vil gi høy prioritet til Norges forhold til EU. Det var et av hovedbudskapene da Vidar Helgesen, statsråd for samordning av EØS-saker og forholdet til EU, deltok på det halvårlige EØS-rådet i Brussel tirsdag.

Statsråd Vidar Helgesen deltok tirsdag på sitt første møte i EØS-rådet. Foto: Stian Mathisen, EU-delegasjonen

– Alle statsråder er europaministre; vi vil ha politisk fokus på EU og EØS-sakene. Regjeringens mål er todelt: Vi vil føre en mer aktiv politikk for å ivareta norske interesser ved å medvirke tidligere i prosesser og politikkutforming i EU. Vi vil også jobbe for å skape forutsigbarhet og få på plass et felles regelverk og like konkurransevilkår. Det er alle parter tjent med, sa Helgesen på møtet.

Det halvårlige EØS-rådet er EØS/EFTA-landenes øverste politiske dialog med EU. Litauens utenriksminister Linas Linkevičius ledet møtet på vegne av EU, mens Vidar Helgesen deltok fra norsk side.

Gjennomgang av EØS-samarbeidet
På dagsordenen for EØS-rådet sto status for EØS-samarbeidet på generell basis. Både EU og EØS/EFTA-landene understreket at man er godt fornøyd med samarbeidet.

–EØS-avtalen fungerer godt og har vært nyttig for både oss og EU. Hovedmålet med avtalen er å gi forutsigbarhet og handlingsrom for bedrifter og borgere over hele EØS-området. Dette målet er nådd. Avtalen er robust, og den evner å tilpasse seg nye EU-lover og et stadig voksende EU, sa Helgesen i sitt innlegg.

Statsråden fortalte også at den nye regjeringen vil oppheve reservasjonen mot EUs tredje postdirektiv.

EØS-midlene
EU-siden uttrykte også stor tilfredshet med samarbeidet og fremhevet blant annet den positive betydningen av EØS-midlene, som er EØS-landenes bidrag til utjevning av sosiale og økonomiske forskjeller i Europa.

EU-siden gjentok samtidig at innsatsen for å redusere antall utestående rettsakter må fortsette. EØS/EFTA-ministrene sa at gjennomføring av regelverk i rett tid er en hovedprioritet, samtidig som det er klare grenser for hvor raskt regelverk kan tas inn og gjennomføres.

Tema for orienteringsdebatten var rammeverket for klima- og energipolitikken fram til 2030. Det ble også holdt en politisk dialog om aktuelle utenrikspolitiske spørsmål. Blant temaene som ble berørt var Syria, Egypt og Det østlige partnerskap.

Les konklusjonstekstene fra møtet her.