Historisk arkiv

Kroatia nytt mottakerland av EØS-midler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Europaportalen

EØS-midlene

I og med at forhandlingene om Kroatias deltakelse i EØS er i havn, vokser antall mottakerland av EØS-midler fra 15 til 16.

Det er satt av om lag 79 millioner kroner (9,6 millioner euro kurs 8,20) i EØS-midler til Kroatia for inneværende avtaleperiode. Norge andel er om lag 76 millioner kroner.

Støtten skal brukes til å redusere sosiale og økonomiske forskjeller fram til 2016 og til å styrke samarbeidet med Norge.

Forhandlingene med Kroatia om fordelingen av EØS-midlene på konkrete programmer og prosjekter pågår.

Se pressemeldingen fra Statsministerens kontor for flere detaljer om avtalen og når den trer i kraft.