Historisk arkiv

Ny digital læringsressurs for unge om Norge og EU

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Europaportalen

Av Malin Gjerdsbakk Audsen, Utenriksdepartementet

Statssekretær i Utenriksdepartementet, Ingvild Stub, lanserte nylig en ny digital læringsressurs om Norge og EU tilrettelagt for undervisning i videregående skole.

Statssekretær i Utenriksdepartementet, Ingvild Stub, lanserte i dag en ny digital læringsressurs om Norge og EU. Nettsidene er tilrettelagt for undervisning i videregående skole, og er utviklet av Nasjonal digital læringsarena (NDLA) og Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU).

NOU 2012:2, «Utenfor og innenfor», fastslo at det er lite informasjon i skolen om Norges forhold til EU, og i den grad temaet dekkes blir det ofte plassert i et historisk perspektiv med fokus på folkeavstemningene om norsk medlemskap. Ut fra et ønske om å heve kunnskapsnivået om dette temaet, tok Utenriksdepartementet initiativ til et samarbeid i fjor vår om å styrke læringsmateriellet om EU for unge.

I dette samarbeidet har NDLA og SIU stått sentralt. Erik Duncan fra SIU påpekte under lanseringen av den nye digitale læringsressursen om Norge og EU at NDLA var den best egnede samarbeidspartneren ettersom deres nettsider brukes aktivt av både lærere og elever, og har hele 50 000 treff hver dag.

Nøytral og interaktiv informasjon
Under lanseringen understreket statssekretæren at det ikke er regjeringens oppgave å diktere hva som skal stå i skolebøker, men at de ønsker å legge til rette for at skoleledere og lærere har tilgang til oppdatert informasjon. Videre påpekte hun viktigheten av at nettsidene gir nøytral og helhetlig informasjon om hvordan Norges avtaler med EU påvirker oss i hverdagen. I tillegg til tekst, inneholder nettsidene også oppgaver og videoer som er faglig og pedagogisk tilrettelagt for undervisning i videregående skole. Det interaktive materialet er tilpasset både mobil, PC og nettbrett.

Mange bidragsytere
I tillegg til NDLA og SIU, er det et stort nettverk av aktører som har bidratt med innspill til den nye læringsressursen. Dette inkluderer Kunnskapsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Utdanningsforbundet, Stortinget, LO, Østlandssamarbeidet, NRK skole, NUPI, KS, Elevorganisasjonen, NHO, og EUs delegasjon til Norge.

Mer informasjon
Her finner du NDLAs læringsressurs om Norge og EU
Les mer om samarbeidet mellom Norge og EU på regjeringens nettsider