Historisk arkiv

Inngår samarbeid for å fremme menneskerettigheter i Europa

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Europaportalen

EØS-midlene

Gjennom EØS-midlene inngår Norge tettere samarbeid med EUs byrå for grunnleggende rettigheter (FRA) for å fremme menneskerettigheter og bekjempe diskriminering i Europa.

I intensjonsavtalen er det identifisert en rekke tema for samarbeid, blant annet:

  • Inkludering av romfolk
  • Bekjempe hatkriminalitet
  • Styrke sivilt samfunn
  • Bekjempe vold mot kvinner

Samarbeidet vil ta form av felles prosjekter, konferanser og utveksling av informasjon. Gjennom EØS-midlene har Norge hatt tett kontakt med FRA over lengre tid, og var blant annet partner for FRAs konferanse om hatkriminalitet i Europa i november i fjor. Nå formaliseres dette samarbeidet ytterligere.

     Les mer: FRA-konferansen om hatkriminalitet

Statssekretær Ingvild Næss Stub
Foto: Utenriksdepartementet/Sjøwall

– Vi ser frem til et enda tettere samarbeid. FRA arbeider med temaer som er viktige for oss og som vi fremmer gjennom EØS-midlene. Samarbeidet kan bidra til økt oppmerksomhet om menneskerettighetsspørsmål i Europa og være med på å styrke resultatene av vår innsats, sier statssekretær for EU/EØS-saker Ingvild Stub (bildet).

FRA ble etablert i 2007. Byrået bidrar til å sikre at alle innbyggerne i EU behandles med verdighet og får oppfylt sine grunnleggende rettigheter gjennom å gi selvstendige og faktabaserte råd til EUs medlemsland.

     Les mer: FRAs nettsider

– Vi gleder oss over denne muligheten til å styrke vårt samarbeid og fortsette å jobbe sammen for å ta opp grunnleggende rettighetsutfordringer i Europa, sier FRA-direktør Morten Kjærum.