Historisk arkiv

Kvinnekroppen sett fra Spania og Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Europaportalen

EØS-midlene

Er det forskjeller i hvordan kvinner i Nord- og Sør-Europa fremstiller seg selv? Dette er utgangspunktet for et spansk-norsk kunstprosjekt finansiert gjennom EØS-midlene og som også involverer kvinner i fengsel.

Med tillatelse fra Cristina Nunes

Det er kunstnerne Cristina Nunez og Lotte Konow Lund som samarbeider om prosjektet som er finansiert av Norge gjennom EØS-midlene.

– Målet er å skape en dialog mellom kunstnere fra to ulike kulturer, sier Nunez til katalansk fjernsyn som møtte de to kollegene før nyttår (se video nedenfor).

Samarbeidet tar utgangspunkt i kvinnekroppen og ulike arbeider de to kunstnerne har jobbet med tidligere.

– Vi skal forsøke å bringe to kulturer nærmere hverandre gjennom å flette våre arbeider sammen til ett uttrykk, sier Konow Lund.

     Les mer: Om Cristina Nunez
                     Om Lotte Konow Lund

Prosjektet tar sikte på å utløse en dialog, ikke bare om kvinnekroppen, men om europeisk mangfold og identitet. Resultatet skal vises både i Oslo og Barcelona.

I tillegg skal prosjektet bringes inn bak murene i et norsk og spansk kvinnefengsel i form av et praktisk kurs i selvportrett. Målet er å gjøre kvinnene i stand til å omgjøre sine egne følelser til kunstneriske uttrykk for at de skal oppdage sitt eget kreative potensiale og få mer tro på egne evner.

     Les mer: Oversikt over alle norsk-spanske kulturprosjekter

Prosjektet har fått støtte gjennom det norsk-spanske kulturutveksklingsprogrammet som er finansiert av Norge gjennom EØS-midlene. Til sammen er det gitt støtte til fem prosjekter mellom norske og spanske kunstnere og kulturformidlere. I tillegg er det gitt personlige stipender til omlag 20 kunstnere for å delta i studieturer og utvekslingsopphold.

     Les mer: EØS-midler til Spania