Historisk arkiv

Nå kan du registrere domenet .eu i Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Europaportalen

Av Olav Sem Berg, EU-delegasjonen

Fra 8. januar 2014 har du kunnet registrere .eu-domener i Norge. Dette er domener som tidligere ikke har vært tilgjengelige i EØS/EFTA-landene Norge, Island og Liechtenstein.

Domenet .eu har blitt tilgjenelig i Norge etter en lang og god dialog med EU. Foto: Morguefile

Fra 8. januar 2014 har du kunnet registrere .eu-domener i Norge. Dette er domener som tidligere ikke har vært tilgjengelige i EØS/EFTA-landene Norge, Island og Liechtenstein.

Det ble i september 2013 klart at Norge ville få tilgang til å registrere domenenavn direkte under toppdomenet .eu. Dette  har siden opprettelsen i 2006 har vært forbeholdt personer, bedrifter og organisasjoner med permanent kontor- eller bostedsadresse i et av EUs medlemsland.

Det har i lengre tid vært jobbet med å skaffe aktører i EØS/EFTA-landene adgang til å bruke domenet .eu på lik linje med EU-landene. Samferdselsdepartementet har arbeidet med denne saken i en årrekke, og har ifølge rådgiver Knut Aksel Wadet lykkes på grunn av flere lange og gode dialoger mellom Norge og EU.

– Det var viktig å få EU til å forstå at vi også ønsket full tilgang på lik linje med medlemslandene. Vi måtte minne EU på dette, og til slutt konkluderte Europakommisjonen med at det var riktig å gi EØS/EFTA-landene full tilgang, sier Wadet.

De relevante rettsaktene ble vedtatt innlemmet i EØS-avtalen på møtet i EØS-komiteen i mai i fjor. Den 7. januar bekreftet EU at personer og bedrifter i EØS/EFTA-landene Norge, Liechtenstein og Island kunne registrere domener under .eu fra og med 8. januar 2014. For å få tilgang til domenet må det benyttes en EU-akkreditert domeneregistrar.