Historisk arkiv

Suksess for arbeidslivsfond

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Europaportalen

EØS-midlene

Nye tariffavtaler og forbedrede helse-, miljø- og sikkerhetsstandarder er noen av resultatene som er skapt i 13 land i Sentral-Europa gjennom det norske fondet for anstendig arbeid.

Norsk transportarbeiderforbund har gitt praktiske råd til det estiske sjømannsforbundet om blant annet tillitsbygging og forhandlinger med arbeidsgivere. Her representert ved Terje Samuelsen (t.v.) og Jüri Lember. Foto: Christophe Vander Eecken

– Jeg er imponert over det vi har fått til. Det er store utfordringer på det europeiske arbeidsmarkedet. Et velfungerende arbeidsliv forutsetter stor grad av samarbeid mellom myndigheter og arbeidstakere og arbeidsgivere, sier statssekretær Ingvild Næss Stub i Utenriksdepartementet.

Gjennom EØS-midlene har Norge satt av i overkant av 8 millioner euro til et fond for å fremme samarbeid mellom myndigheter og arbeidslivets parter og skape inkluderende arbeidsplasser. Dette har resultert i 52 prosjekter i til sammen 13 mottakerland av EØS-midler.

Prosjektene har bidratt til å etablere nye møteplasser for arbeidsgivere, ansatte og myndigheter som ikke eksisterte fra før. Dette har for eksempel resultert i nye eller forbedrede tariffavtaler for ansatte i skogsindustrien i Litauen og bygningsindustrien i Latvia. I Romania er HMS-opplæringen i hele skolesektoren forbedret.

Om lag 13 000 personer har vært direkte involvert i prosjektenes, som totalt har berørt 2 millioner mennesker. 28 av prosjektene er gjennomført i samarbeid med norske partnere.

     Les mer: Brosjyre om prosjektene

– Vi har en sterk tradisjon for samarbeid mellom myndigheter og arbeidslivets parter her hjemme. Forpliktende dialog har bidratt til å sikre arbeidsplasser og arbeidsstandarder. Disse erfaringene har de norske partnerne tatt med seg inn i prosjektene, sier Stub.

Både norske arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner har deltatt i prosjekter, inkludert LO, NHO, KS, Unio og YS.

Innovasjon Norge har administrert programmet som er det første som avsluttes i inneværende periode med EØS-midler. Regjeringen har som mål å videreføre fondet i neste periode.