Historisk arkiv

Vil øke kunnskapsnivået om EU/EØS blant unge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Europaportalen

Av Malin Gjerdsbakk Audsen, Utenriksdepartementet

Nasjonal digital læringsarena og Senter for internasjonalisering av utdanning var nylig i Brussel for å utveksle erfaringer om informasjonsarbeid til unge om EU/EØS med Europakommisjonen og European Schoolnet.

Benjamin Hertz, prosjektkoordinator for European Schoolnet, demonstrerer hvordan robotene i Future Classroom Lab fungerer for Inga Berntsen Rudi og Leonhard Vårdal fra NDLA. Foto: Malin Gjerdsbakk Audsen

Nasjonal digital læringsarena (NDLA) og Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) var nylig i Brussel for å utveksle erfaringer om informasjonsarbeid til unge om EU/EØS med Europakommisjonen og European Schoolnet.

I tråd med ambisjonen om å føre en aktiv og åpen europapolitikk ønsker regjeringen å øke kunnskapsnivået om EU/EØS i befolkningen, spesielt blant unge. I samarbeid med Kunnskapsdepartementet og Utenriksdepartementet jobber Nasjonal digital læringsarena (NDLA) og Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) med prosjektet «Informasjon til unge om EU/EØS», som skal legge til rette for bred og faktabasert kunnskap i skolen.

Kunnskap om EU/EØS også en utfordring i EU-land
– Lav kunnskap om EU/EØS er også en utfordring i EU-landene, fortalte Birgitta Bodin under møtet med NDLA og SIU i Brussel.

Bodin jobber for Europakommisjonens generaldirektorat for kommunikasjon, som produserer moderne brosjyrer og digitale læremidler for å forsøke å vekke interessen hos lærere og elever. Et av de viktigste midlene de har for å nå ut til unge er EUs læringsportal som er en interaktiv nettside tilpasset ulike aldersgrupper. I likhet med NDLA forsøker de å aktivisere elevene ved å bruke blant annet spill og spørrekonkurranser.

NDLA og SIU møtte også to norske nasjonale eksperter i Europakommisjonens generaldirektorat for utdanning og kultur, Karianne Helland og Mariann Klingberg. De fortalte at en av de viktigste kanalene for å spre informasjon til unge er Den europeiske ungdomsportalen, som nylig har fått en egen database over organisasjoner i Europa som trenger flere frivillige.

Fra venstre: Leonhard Vårdal (pedagogisk leder, NDLA), Inga Berntsen Rudi (fagansvarlig for samfunnsfag, NDLA), Erik Duncan (avdelingsdirektør, SIU) og Øivind Høines (leder, NDLA).
Fra venstre: Leonhard Vårdal (pedagogisk leder, NDLA), Inga Berntsen Rudi (fagansvarlig for samfunnsfag, NDLA), Erik Duncan (avdelingsdirektør, SIU) og Øivind Høines (leder, NDLA). Foto: Malin Gjerdsbakk Audsen, Utenriksdepartementet

Demonstrerte hvordan IKT kan brukes i undervisning
Avslutningsvis gikk turen til European Schoolnet, som arbeider for nyskapning i undervisningen i samarbeid med europeiske kunnskapsdepartementer, skoler, lærere, forskere og næringsliv. Som en del av møtet fikk NDLA besøke Future Classroom Lab, som demonstrerer hvordan IKT kan brukes i undervisningen.

Gjestene fra Norge var imponerte over det de fikk se, og Inga Berntsen Rudi, fagansvarlig for samfunnsfag i NDLA, oppsummerte studiebesøket på følgende måte:

– Dette har vært en spennende og lærerik tur for oss. Vi har møtt nye, interessante mennesker som jobber innenfor samme fagfelt, og som vi kan samarbeide videre med. Det er motiverende å lære mye nytt og samtidig få positive tilbakemeldinger på vårt arbeid.

I motsetning til hva mange tror er EU et åpent system hvor det er lett å komme i kontakt med folk. Den norske EU-delegasjonen er en viktig ressurs som har hjulpet oss med å knytte kontakter her i Brussel, sa leder Øivind Høines i NDLA.

Del av EØS-avtalens samarbeid
Utdanning, opplæring og ungdomsspørsmål er en del av EØS-avtalens samarbeid utenom de fire friheter. EUs samarbeid på utdanningsområdet foregår gjennom den åpne koordineringsmetoden hvor landene utveksler erfaringer og Norge deltar også i dette arbeidet. Norge har hatt gode erfaringer fra deltakelsen  i EUs Program for livslang læring som ble avsluttet i 2013 og vil også delta i det nye Erasmus+ programmet når alle formaliteter er på plass.

Mer informasjon
Les mer om Norges samarbeid med EU på utdanningsfeltet på Europaportalen.