Historisk arkiv

Norsk-rumensk samarbeid om atomsikkerhet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Basert på artikkel fra Statens Strålevern

Statens Strålevern hjelper Romania med å bedre landets atomsikkerhet. Gjennom EØS-midlene er det inngått en treårig samarbeidsavtale. Og nå begynner resultatene å komme.

IAEA, Statens strålevern og Romanias strålevernmyndigheter under studiebesøk til et atomkraftverk i Ontario, Canada. Foto: Statens strålevern

Prosjektet har som formål å styrke Romanias strålevernmyndighet, CNCAN, på en rekke viktige områder: sikkerhetsanalyser, tilsyn, transportsikkerhet, avfallsbehandling, dekommisjonering, radioaktive kilder i medisin og industri og beredskap.

Nylig ble de foreløpige resultatene av presentert for Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) i Wien.

Så langt er det utviklet 25 dokumenter/manualer for å styrke atomsikkerhetsarbeidet i Romania basert på nasjonale og internasjonale anbefalinger. Over halvparten er allerde innført som prosedyrer.

     Les mer: Fakta om prosjektet

Samarbeidet er basert på erfaringsutveksling med norske og internasjonale eksperter, opplæring, regelverksutvikling og utstyrsanskaffelser. IAEA spiller en nøkkelrolle som garantist for at prosjektet skjer i samsvar med internasjonale sikkerhetsstandarder og metoder.

– Dette er et omfattende prosjekt hvor vi søker å gjøre en forskjell for atomsikkerhetsmyndighetene i Romania. Men Norge har også alt å tjene på slikt forebyggende atomsikkerhetssamarbeid med europeiske land, og EØS-midlene har vært instrumentelle, sier direktør Ole Harbitz.

Det norsk-rumenske atomsikkerhetsprosjektet er finansiert av Norge gjennom EØS-midlene med om lag 3,6 millioner euro og avsluttes i april 2017. 

     Les mer: Informasjon fra Statens strålevern