Historisk arkiv

Diskuterte nordisk samarbeid om samfunnssikkerhet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Av Andreas Høglund, EU-delegasjonen

Hvordan man kan styrke samarbeidet om samfunnssikkerhet mellom de nordiske landene ble diskutert på en konferanse i Brussel nylig. Representanter fra de nordiske land, EU og Nato deltok.

Paneldiskusjon om samfunnssikkerhet. her snakker spesialrådgiver Sara Myrdahl fra den svenske myndigheten for sivilberedskap. Foto: Stian Mathisen/EU-delegasjonen
Paneldiskusjon om samfunnssikkerhet. her snakker spesialrådgiver Sara Myrdahl fra den svenske myndigheten for sivilberedskap. Foto: Stian Mathisen/EU-delegasjonen

Konferansen Nordic Cooperation in Civil Protection ble avholdt i en fullstappet konferansesal på Norges Hus i Brussel. Representanter fra de nordiske landenes myndigheter med ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap presenterte hvordan de jobber med samfunnssikkerhet, utfordringer de møter og hvordan samarbeidet på tvers av landegrenser kan bli bedre. Fra Norge deltok statssekretær Hans Røsjorde i Justis- og beredskapsdepartementet og leder for internasjonal enhet i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Ørjan Karlsson.

– De nordiske landene har felles utfordringer, og vi trenger derfor felles løsninger og beredskap. Vi har kommet et stykke på vei, men vi ser fortsatt muligheter for å forbedre samarbeidet, sa Røsjorde under sitt innlegg.

Samarbeider gjennom Haga-erklæringen

Dagens samfunnssikkerhet- og beredskapssamarbeid mellom de nordiske landene er regulert gjennom Haga-erklæringen. Avtalen omfatter samarbeidsområder som redningstjeneste, brannforebygging, krisekommunikasjon og forskning. Hvert år møttes de nordiske ministrene med ansvar for samfunnssikkerhet for å videreutvikle samarbeidet.

– De nordiske landene deler verdier og syn på samfunnssikkerhet i en urolig tid. Truslene omfatter et vidt spekter. Alt fra ekstremvær, terrorisme, digitale angrep og sykdommer som Ebola. Dette viser at sivil beredskap ikke blir mindre viktig, snarere tvert imot, sa Røsjorde.

Statssekretær Hans Røsjorde i Justis- og beredskapsdepartementet holdt et innlegg under konferansen. Foto: Stian Mathisen/EU-delegasjonen
Statssekretær Hans Røsjorde i Justis- og beredskapsdepartementet holdt et innlegg under konferansen. Foto: Stian Mathisen/EU-delegasjonen

Nato og EU viktige partnere

Nordisk partnerskap bygger opp om solidaritetserklæringen fra 2011. Mer koordinering og samarbeid mellom de nordiske landene gir bedre sikkerhetskapasitet for hele regionen. Et tema for konferansen var hvordan organisasjonene Nato og EU kan bruke denne kapasiteten ved krisesituasjoner. Den sterke tilliten og solidariteten mellom de nordiske landene var svært interesserant for representantene for Nato og EU.

Gjennom EØS-avtalen og Nato-medlemskap samarbeider Norge tett med begge organisasjonene. Hvordan samarbeidet mellom Nato og EU kan bli bedre var et annet sentralt tema som ble diskutert på konferansen.

– Nato er primært en forsvarsorganisasjon og konkurrer ikke med EU. Vi har derimot stor beredskapskapasitet som kan være nyttig i en sivil operasjon og vi kan bistå land i deres sivile operasjoner, sa Khan Jahier, stabsoffiser for sivil sikkerhet i Nato.

Leder for enheten ansvarlig for samfunnssikkerhet i Europakommisjonen, Hans Das var fornøyd med innspillene som kom fram på konferansen og var positiv til et tettere samarbeid mellom EU og Nato.

– Vi har stor nytte av denne type arrangementer for å knytte kontakter og motta innspill. Vi vil ta med oss dette i vårt videre arbeid, sa Hans Das.

Mer informasjon

Les mer om Norges samarbeid med EU innen samfunnssikkerhet, krisehåndtering og beredskap her.