Historisk arkiv

Bedre miljø og bedre melk med EØS-midler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

EØS-midlene

Melk av dårlig kvalitet er et velkjent problem for forbukere i Bulgaria. Problemet ligger i fjøset. Med norsk hjelp er løsningen nær.

Mangelfull vasking og rengjøring av produksjonsutstyr forringer melkekvaliteten. Foto: Bioselena

Først litt om problemet: Lav kvalitet på melken skyldes at rengjøringen av melkemaskiner og annet utstyr er for dårlig. Rengjøringen er dårlig fordi høye strøm- og energipriser gjør det dyrt å bruke tilstrekkelig med varmtvann.

Dermed blir melken av mindre god kvalitet, og bøndene i Bulgaria får lavere betalt enn de ellers kunne ha fått.

Dette er en ond sirkel tre melkebruk nå er i ferd med å komme seg ut av takket være støtte fra Norge gjennom EØS-midlene.

     Les mer: Hva er EØS-midlene?

Løsningen ligger i fornybar energi.

Sammen med den bulgarske organisasjonen Bioselena og universitetet i byen Stara Zagora har Norges Vel etablert tre pilotanlegg for oppvarming av vann.

– Solfangerne reduserer bøndenes kostnader til varmtvann til et minimum, sier Johan Ellingsen i Norges Vel. Foto: Bioselena

Energi fra solfangere, forbrenning av pellets og gjenbruk av frigjort energi fra kjøleprosessen i melketankene sikrer fjøsene god forsyning av varmt vann til vasking og rengjøring av produksjonsutstyr.

– Med svært solrike somre reduseres bøndenes kostnader til varmtvann til et minimum, sier Johan Ellingsen i Norges Vel som altså er norsk partner i prosjektet.

Nylig vant prosjektet en bulgarsk innovasjonspris i konkurranse med 50 andre produkter.

     Mer informajson: Se video fra prosjektet

– Vi håper nå at flere bulgarske melkebønder vil vurdere å øke energieffektiviteten og konkurranseevnen på denne måten, sier Stoilko Apostolov i organiasjonen Bioselena.

Norge finansierer prosjektet gjennom EØS-midlene med om lag 200 000 euro (1,7 millioner kroner). Finansieringen er kanalisert gjennom programmet for grønn næringsutvikling som administreres av Innovasjon Norge.