Historisk arkiv

Holder farlige stoffer unna barns leketøy

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Av studentpraktikant Anders Sætra, EU-delegasjonen

Europakommisjonens arbeids- og ekspertgrupper jobber kontinuerlig for å sørge for at leketøy ikke inneholder kjemikalier som er farlige for barn. Siden i fjor sommer er seks direktiver vedtatt på EU-siden.

Trine-Lise Torgersen representerer Norge i arbeidet med å sørge for at leketøy på det europeiske markedet ikke inneholder eller lekker ut kjemikalier på en slik måte at de kan være skadelig for barn. Foto: Anders Sætra/EU-delegasjonen.


Den viktigste inngangen til EUs beslutningsprosess innenfor rammen av EØS-avtalen er deltakelse i Europakommisjonens arbeids- og ekspertgrupper. Norsk deltakelse i slike grupper og komiteer er viktig for å følge med på og bidra til å utvikle EUs regelverk og politikk. Jo tidligere man kommer inn i prosessen, desto større er mulighetene for å få gjennomslag.

Norsk miljøforvaltning deltar i opp mot 150 grupper, og det har siden inngåelsen av EØS-avtalen vært et politisk ønske om tett og forpliktende samarbeid med EU i miljøpolitikken.

Bred deltakelse

Sjefingeniør Trine-Lise Torgersen i Miljødirektoratet er et av tolv medlemmer i en arbeidsgruppe som jobber med kjemikalier i leketøy. Medlemmene er representanter fra ti forskjellige land, i tillegg til at en forbrukerorganisasjon og en bransjeorganisasjon har en representant hver. Grunnen til at Norge deltar her, selv om ikke alle EU-landene gjør det, er at fagkompetansen avgjør hvorvidt et land får delta eller ikke.

Gruppen er rådgivende for EU-kommisjonen og har som oppgave å sikre at leketøy på det europeiske markedet ikke inneholder eller lekker ut kjemikalier på en slik måte at de kan være skadelig for barn. Bakgrunnen er leketøydirektivet, som ble innført i EU i 2009 og tatt inn i EØS-avtalen i 2012.

Direktivet omhandler alt som har med sikkerhet i leketøy å gjøre, fra elektrisitet og radioaktivitet til kjemikalier.

– Det er vedtatt mange endringer det siste året som er tatt inn eller i ferd med å bli tatt inn i det norske regelverket. Dette er et dynamisk regelverk, fordi det hele tiden kommer nye materialer og stoffer som man må passe på at barn ikke tar skade av, sier Torgersen.

Kreftfremkallende stoffer

Siden i fjor sommer er det vedtatt seks direktiver som forbyr bestemte skadelige kjemikalier i leketøy. Direktivene omhandler blant annet kreftfremkallende og mulig hormonforstyrrende stoffer i leketøy.

Videre kan vannbaserte leketøy som fingermaling og såpebobler inneholde konserveringsmidler som kan gi allergi og andre reaksjoner på huden, men noen av de nylig vedtatte direktivene begrenser muligheten for dette.

En sentral årsak til at det er viktig for Norge å samarbeide med EU på dette området, er at det norske markedet for leketøy i all hovedsak er det samme som det europeiske.

– Hvis noe gjøres om i Europa, vil det som regel også gjøres om i Norge. I tillegg er kjemikalieregulering krevende arbeid, så det er en fordel å kunne samle ressursene, sier Torgersen.

Torgersen er også Norges representant i en ekspertgruppe som diskuterer lovforslag som kommer fra EU-kommisjonen. Før man kommer så langt, har gjerne arbeidsgruppen spilt inn sine meninger til Kommisjonen, som har ansvaret for å legge frem lovforslag.

Seriøs bransje

Hvis det oppdages at et leketøy kan utgjøre en risiko for barn, for eksempel på grunn av kjemikalier det inneholder, vil ansvarlig myndighet i landet der det først ble funnet varsle resten av Europa gjennom Rapid Alert System for dangerous non-food products (RAPEX). Systemet er et samarbeid mellom EU-landene, Island, Liechtenstein og Norge, og omfatter mange forskjellige varer, deriblant leketøy.

Torgersen oppfatter leketøysbransjen som seriøs, men sier det er forskjell på aktørene.

– Bransjen er både seriøs og god, men det er et marked med også mindre seriøse aktører som ikke er like nøye og som kanskje ikke en gang er klar over regelverket som foreligger, sier hun.

Les en oppsummering av resultatene fra RAPEX for 2014 her eller hele årsrapporten her.

Les mer om Norges miljø- og klimasamarbeid med EU her