Historisk arkiv

Bastøy-modellen eksporteres til Romania

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

EØS-midlene

En gang kriminell, alltid kriminell. Dette er sørgelig ofte tilfellet for rumenere som havner i fengsel. Nå testes den norske Bastøy-modellen ut for å gjøre det lettere for unge kriminelle å komme tilbake til det rumenske samfunnet. Møt noen av dem her.

Hvor mye er syv ganger åtte? ­Sekst… femtito. Hvilket århundre er vi i? Vet ikke, hva betyr århundre?

Dana Cenușă har intervjuet flere rumenske ungdommer som sitter i fengsel. Videoen hennes dokumenterer at analfabestisme er svært utbredt. Flere enn halvparten kan verken lese eller skrive eller har store lese- og skrivevansker.

Ikke rart at mange derfor strever med å møte dagliglivets utfordringer etter ferdig soning. Å finne en jobb og bli respektert kan være svært vanskelig.

Høy tilbakefallsprosent
I løpet av de to første årene etter løslatelse er om lag 40 prosent tilbake bak murene. I Norge er de tilsvarende tallene 20 prosent.

Gjennom EØS-midlene bidrar Norge nå til å styrke utdanningstilbudet i rumenske fengsler. Dette skal både gi de innsatte en mer meningsfylt soning og lette overgangen til livet og arbeidsmarkedet som venter utenfor murene.

Samtidig skal det jobbes med rumeneres holdninger til kriminelle som er til hindrer for en vellykket tilbakeføring til samfunnet.

Når du slippes ut, hvordan tror du folk som vet du har vært i fengsel kommer til å oppfatte deg? spør Dana Cenușă en av de innsatte i filmen. Med forakt?

 – Jeg vet ikke hva forakt betyr, men noe sånt. Som en forbryter (…) at jeg er et dårlig menneske, er svaret hun får.

Prosjektet gjennomføres i samarbeid mellom norsk og rumensk kriminalomsorg. Det henter inspirasjon fra Bastøy fengsel, hvor tilbakefallsprosenten er så lav som 16 prosent.

     Les mer: Bastøy fengsel

Bastøy har tatt i bruk humanøkologi som verdigrunnlag og metode for å skape gode rammer for innsatte slik at de kan ta ansvar for eget liv, øke empati for medmennesker, natur og nærmiljø.

Fengselsansatte må være i stand til å se de innsatte som individer, og alltid ha en empatisk tilnærming i arbeidet sitt. Gjennom prosjektet er 50 rumenske fengselsansatte i ferd med å få opplæring i disse prinsippene.

     Les mer: Om prosjektet

Samtidig er innsatte i fengselet i byen Tulcea ved kysten mot Svartehavet i ferd med å få praktisk opplæring i tradisjonelle rumenske byggeteknikker. De skal bygge fem hus. Når de står ferdige, skal de brukes som verksteder og undervisningslokaler for innsatte. De vil også brukes under holdningsskapende arrangementer når storsamfunnet skal møte og lære mer om livet bak murene.

Til sammen 100 innsatte vil få glede av prosjektet frem til april 2016. Prosjektet er finansiert med om lag 500 000 euro gjennom EØS-midlene.

Større norsk innsats
Prosjektet er del av et stort norskfinansiert kriminalomsorgsprogram for å bedre forholdene i fengslene i Romania. I tillegg til å styrke utdanningen av innsatte og fengselsansatte, brukes EØS-midler på å øke bruken av alternativer til fengsel. Målsetningen er å redusere tilbakefallsprosenten noe som vil ha positive ringvirkninger for det rumenske samfunnet som helhet.

I dag sitter om lag 32 000 personer i rumenske fengsler noe som tilsvarer 160 innsatte per 100.000 innbyggere. De tilsvarende tallene for Norge er 3.600 innsatte og 72 innsatte per 100.000 innbyggere.