Historisk arkiv

Norge med i den europeiske lærlingalliansen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Av Harald Nybølet og Anders Aalbu, EU-delegasjonen

Norge ble i dag det første landet utenfor EU til å signere Den europeiske lærlingalliansen. Det skjedde da kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen deltok på EUs ministermøte i Riga for fag- og yrkesopplæring.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen sammen med Latvias utdannings- og forskningsminister Marite Seile. Latvia har dette halvåret formannskapet i Rådet for den europeiske union.
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen sammen med Latvias utdannings- og forskningsminister Marite Seile. Latvia har dette halvåret formannskapet i Rådet for den europeiske union. Foto: Harald Nybølet/EU-delegasjonen

– Vår regjering vil med dette vise at det er viktig å satse på flere lærlingplasser av god kvalitet. Det er grunnleggende for å styrke konkurranseevnen vår og sikre kompetanse som er relevant for arbeidslivet, sier kunnskapsministeren.

Den europeiske lærlingalliansen (European Alliance for Apprenticeships) ble opprettet i juli 2013 og jobber for å fremme lærlingordningen i Europa.

Ministre fra Europa, sammen med Europakommisjonen, partene i arbeidslivet og andre diskuterte i dag hvordan kvaliteten og attraktiviteten i fag- og yrkesopplæring kan heves. En tettere kobling mellom utdanning og arbeidsliv ble også understreket av mange.

Isaksen ble også invitert av det latviske EU-formannskapet til å lede en av de tre parallelle sesjonene under møtet.

Ministrene diskuterte og samlet seg også om de såkalte Riga-konklusjonene. Disse innbefatter fem hovedprioriteringer som blant annet tar sikte på å styrke og koordinere lærlingordninger i de europeiske landene, som et sentralt element for å redusere ungdomsledigheten i Europa.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen sammen med EUs utdanningsministre.
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen sammen med EUs utdanningsministre. Foto: Harald Nybølet/EU-delegasjonen