Historisk arkiv

Norsk ekspert følger EUs arbeidsrett

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Av praktikant Julie Johnsen

Sindre Reinholdt bidrar med juridisk kompetanse når EU utformer sin politikk på arbeidsrettsområdet. Som en av Norges nasjonale eksperter i Europakommisjonen jobber han i generaldirektoratet for sysselsetting, sosialpolitikk, ferdigheter og arbeidsmobilitet.

Sindre Reinholdt jobber som juridisk rådgiver i generaldirektoratet for sysselsetting, sosialpolitikk, ferdigheter og arbeidsmobilitet. Foto: Julie Johnsen, EU-delegasjonen

Sindre Reinholdt er utsendt fra Arbeids- og sosialdepartementet for å jobbe som nasjonal ekspert i generaldirektoratet for sysselsetting, sosialpolitikk, ferdigheter og arbeidsmobilitet (Directorate General Employment, Social affairs and Inclusion, DG EMPL). Etter to år i Brussel, skal Reinholdt tilbake til Oslo til sommeren. Der håper han å kunne dra nytte av førstehåndserfaringer fra Brussel og kjennskapen til EUs politikk på arbeidsrettsområdet.

Generaldirektoratet for sysselsetting, sosialpolitikk, ferdigheter og arbeidsmobilitet

Den primære oppgaven til generaldirektoratet for sysselsetting, sosialpolitikk, ferdigheter og arbeidsmobilitet er å bidra til utviklingen av en moderne og bærekraftig europeisk sosialmodell, basert på et velfungerende og inkluderende arbeidsmarked. Den siste tiden har EUs sysselsettingspolitikk blitt utfordret av økende arbeidsledighet, spesielt blant ungdom. Selv om Reinholdt ikke primært jobber med sysselsettingspolitikk understreker han verdien i det arbeidet generaldirektoratet gjør for å bedre situasjonen for mange europeiske ungdommer. Det skjer for eksempel gjennom Youth Guarantee-programmet som skal sikre ungdommer muligheten for faglig aktivitet i form av en jobb, lærlingeplass, praksisplass eller videre utdannelse innen fire måneder etter endte studier eller arbeidsløshet.

Reinholdt jobber på sin side i arbeidsrettsavdelingen (Labor law unit) i generaldirektoratet.  

– På EU-nivå handler arbeidsrett blant annet om regulering av arbeidstid, deltid, midlertidige ansettelser, konsultasjon og medvirkning og vikarbyråarbeid, for å nevne noe, sier Reinholdt.

I tillegg overvåker arbeidsrettsavdelingen implementeringen på medlemslandsnivå og behandler individuelle klager.

Primært har Reinholdt jobbet med EUs utsendingsdirektiv. Dette direktivet regulerer arbeidsvilkårene for arbeidere som midlertidig sendes utenlands for å utføre et oppdrag på vegne av sin arbeidsgiver som en del av tjenesteyting over landegrensene. I 2014 ble det vedtatt et håndhevingsdirektiv som har til hensikt og bedre implementeringen, anvendelsen og håndhevelsen av utsendingsdirektivet.

Ulike arbeidskulturer

Reinholdt kom til Brussel i 2013, og skal tilbake til Oslo sommeren 2015. Han forteller at tiden som nasjonal ekspert har vært svært lærerik.

– Generaldirektoratene huser en stor kompetanse, og det er et spennende og internasjonalt arbeidsmiljø. Det er markante forskjeller mellom den norske og den belgiske arbeidskulturen, forteller Reinholdt.

I Brussel er det ganske lange arbeidsdager, og Reinholdt starter en typisk arbeidsdag rundt klokken ni og slutter mellom klokken seks og sju. Han merker at det er forskjeller på hvordan EU-institusjonene og den norske forvaltningen tilrettelegger for kombinering av familie og jobb.

Viktig med etterbruk

Nasjonale eksperter sendes primært til Brussel med det som formål å utveksle profesjonell erfaring og kunnskap i Europeisk politikk gjennom midlertidig utplassering i Europakommisjonen. Samtidig understreker Reinholdt at kompetanseutvekslingen ikke er enveisrettet.

– Som rådgiver i DG EMPL, lærer man utrolig mye om politikkutvikling på EU-nivå og om de politiske prosessene i Brussel. Dette er en unik kompetanse som det er viktig at den norske forvaltningen benytter seg av også når utsendte eksperter kommer hjem.