Historisk arkiv

Norsk teknologi bedrer miljøet og skaper jobber i Romania

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

EØS-midlene

Kun 2 prosent av avfallet i Romania går til resirkulering. Det er lavest i Europa. Et helt nytt pantesystem er nå på vei finansiert av Norge gjennom EØS-midlene.

Fra ett av de totalt 25 returstasjonene som skal etableres. Foto: Den norske ambassaden i Bucuresti

– Så langt har vi ansatt 50. Innen november kommer vi til å ha skapt 120 nye arbeidsplasser. Dette er viktige bidrag, da returpunktene er plassert i byer hvor folk har problemer med å skaffe seg jobb, sier prosjektleder Constantin Cristea i Total Waste Management.

I alt skal det installeres 25 innsamlingspunkter utenfor supermarkeder i de større byene i Romania.

Disse returpunktene vil gjøre det enklere for folk å levere fra seg ulike typer avfall: fra plast, glass og papp til PCer, mikrobølgeovner og andre elektriske apparater.

Alle som leverer avfall til innsamlingspunktene, vil få en rabattkupong som kan benyttes i supermarkedet like ved.

Norsk teknologi
Retursystemet benytter seg av en ny teknologi og leveres av det norske selskapet Tomra som er verdensledende på løsninger for avfallsinnsamling.

Prosjektet er finansiert av Norge gjennom EØS-midlene med 1,4 millioner euro. Green Business Norway samarbeider med det lokale selskapet Total Waste Management om gjennomføringen. Målet er å samle inn totalt 15 200 tonn emballasje og elektriske apparater årlig.

     Les mer: Flere detaljer om prosjektet

Hvert returpunkt som er etablert, skaper 2-5 jobber. Samtidig bidrar prosjektet til å øke resirkuleringen av avfall i Romania. Kravet fra EU er at minst 50 prosent av alt avfall skal gjenvinnes fra 2020 (andelen i Norge er 40 prosent).

Tiden er knapp, og for Romania vil veien dit være lang.

Dette vil kreve målrettet innsats fra rumenske myndigheter både i form av strategiske tiltak og kostbare investeringer.

Holdningskampanjer
Det er også nødvendig å øke kunnskapsnivået blant rumenske borgere som er lite vant med å resirkulere avfall.

– Sigurec-prosjektet har en tydelig opplæringskomponent. Vi ønsker å formidle til befolkningen at avfallet de leverer fra seg, faktisk har en verdi og at de kan være sikre på at avfallet vil bli resirkulert, sier Cristea.

De 25 returpunktene kalles for øvrig «Sigurec». Dette er et akronym for mottoet «for sure recycled, for sure economical».