Forsiden

Historisk arkiv

Tilskudd til informasjon om europeisk samarbeid i 2015

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Europaportalen

Utenriksdepartementet har tildelt midler til informasjon om europeisk samarbeid. Her finner du en oversikt over tildelingen.

Utenriksdepartementet har tildelt midler til å stimulere til en aktiv og bred debatt i Norge om sentrale Europa politiske spørsmål, og støtte norske miljøers kontakt med relevante samarbeidspartnere i Europa i 2015.

Her er en oversikt over hvem som er tildelt støtte:

Det ble totalt foreslått bevilget inntil 5,5 millioner til informasjon om europeisk samarbeid i 2015. Søknadsfristen var 26. januar 2015.

Informasjon overfor norske målgrupper
Det kan gis støtte til norske frivillige organisasjoners og andre ikke kommersielle aktørers informasjonstiltak overfor norske målgrupper, slik som arrangering av kurs og seminarer, produksjon av informasjonsmateriell med mer.

Videre kan det gis støtte til reisevirksomhet i forbindelse med deltagelse i nettverksbygging med andre europeiske aktører på saksfelt der Norge samarbeider med EU.

Ved spørsmål kontaktes Europapolitisk seksjon i Utenriksdepartementet via e-post: europamidler@mfa.no.