Historisk arkiv

EUs «State of the Union»: Dette vil Juncker-kommisjonen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Europakommisjonens president lanserte tiltak for å takle migrasjon, styrke anti-terrorarbeidet og bedre Europas økonomi.

Europakommisjonens president Jean-Claude Juncker holdt den årlige State of the Union-talen i Strasbourg onsdag. Foto: EU 2016

Europakommisjonens president Jean-Claude Juncker holdt 14. september den årlige «State of the Union»-talen for Europaparlamentet. I talen redegjorde Juncker for Kommisjonens prioriteringer i året som kommer.

President Juncker innledet med å innrømme at EU står foran store utfordringer, og etterlyste mer solidaritet mellom EUs medlemsland.

– De neste tolv månedene blir avgjørende for Europa dersom vi skal gjenforene unionen, og overvinne skillelinjene som har oppstått mellom øst og vest de siste månedene. EUs institusjoner, nasjonale regjeringer og parlamenter må alle trekke i samme retning for å finne felles løsninger, sa Juncker fra talerstolen i Strasbourg.

Lanserte nye tiltak

Juncker kom inn på utfordringer som arbeidsledighet og sosial ulikhet, offentlig gjeld, integrering av migranter og sikkerhetstrusler i og utenfor Europa.

Presidentens tale var samtidig et innspill til møtet mellom EUs 27 stats- og regjeringssjefer – fra alle EUs medlemsland unntatt Storbritannia – i Slovakia 16. september. EU-landene møtes uformelt under ledelse av det slovakiske formannskapet for å diskutere veien videre for EU etter at britene stemte for å forlate unionen.

Her er noen av de viktigste initiativene fra Juncker-kommisjonen for EUs videre arbeid:

  • Kommisjonen vil doble EUs investeringer gjennom European Fund for Strategic Investments til 630 milliarder euro innen 2020, og vil påskynde arbeidet med kapitalmarkedsunionen.

  • Samtidig lanserer Kommisjonen en investeringsplan for Afrika og naboregionen, som skal komme i tillegg til annen bistand og gjøre noe med årsakene til migrasjon.

  • Kommisjonen ønsker reformer for det digitale indre marked, og vil blant annet ha på plass 5. generasjons mobilt nettverk (5G) innen 2025 og gratis trådløst nett i sentrale europeiske områder innen 2020. Les mer her.

  • Blant tiltak for grensekontroll og økt sikkerhet vil Kommisjonen innen november legge frem et forslag om et europeisk system for registrering av alle reiser inn til og ut av Europa (European Travel Information and Authorisation System). Kommisjonen vil også styrke Europols anti-terrorarbeid gjennom økte ressurser og forbedrede datbaser. Les mer her.

  • Kommisjonen ønsker også et felles militært hovedkvarter for EU og et nytt fond for forskning og innovasjon i europeisk forsvarsindustri.

– Over det siste tiåret har EU engasjert seg i over 30 sivile og militære EU-operasjoner fra Afrika til Afghanistan. Men uten en permanent struktur kan vi ikke operer effektivt. Det er på tide at vi får ett samlet hovedkvarter for slike operasjoner, sa Juncker, og la til at ingenting av dette skal rokke ved samarbeidet med Nato.

Hele talen samt en oppsummering av hva som så langt er gjort på Kommisjonens 10 prioriterte arbeidsområder finnes her.

– EU ikke truet

Brexit var også tema under den snaut én time lange talen, men Juncker sa den britiske utmeldingen ikke ville påvirke EU i særlig grad.

– Vi respekterer og beklager den britiske beslutningen, men EU som sådan er ikke truet, sa han.