Historisk arkiv

Kommunesektoren lanserer nytt kompetansekurs om EØS/EU

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Ser behov for styrket kompetanse om EØS-samarbeidet i kommune-Norge. Her er høstens kurstilbud.

– Mange tidligere kursdeltakere har blitt overrasket over hvor tett integrert Norge er i EU. Tidligere undersøkelser har vist at opptil 70 prosent av sakene som vedtas i kommunestyrene har sin opprinnelse i EØS-avtalen.

Det sier rådgiver Stig Bang-Andersen ved KS’ Europakontor i Brussel.

Etter et par års pause skal kommunesektorens arbeidsgiver-, interesse-, og medlemsorganisasjon nå arrangere nye kompetansekurs om EU og EØS, denne gangen i samarbeid med Høgskolen i Lillehammer.

– EU-landskapet ser annerledes ut i dag, enn det man lærte på EU-kurs for ti år siden. Derfor må kursene fornyes etter hvert som EU utvikles, sier Bang-Andersen.

Rådgiver Stig Bang-Andersen ved KS sitt Europakontor i House of Municipalities and Regions i Brussel.

Europautredningen fra 2012 viste til at kommunesektoren drar nytte av EØS-avtalen, men at det kan være krevende for sektoren å gjennomføre og etterleve reglene. Kurset tilbyr økt innsikt i linker mellom kommunene og EU, hvordan lovgivningsprosessene foregår, samt Norges muligheter for påvirkning.

– EU/EØS påvirker de ulike rollene til kommuner og fylkeskommuner. Det er viktig å vite hvordan norske kommuner kan dra nytte av dette. Norske kommuners deltakelse i EU-prosjekter øker, og i forrige programperiode var rundt 60 prosent av kommunene og alle fylkeskommunene med på ett eller flere av disse, forteller Bang-Andersen.

Påmelding gjøres på KS sine nettsider, og fristen for å melde seg på er 20. juni.

Andre kursmuligheter

Dersom du ønsker å lære mer om EØS/EU, men ikke faller innenfor kommunesektoren, finnes det flere muligheter for kursing, både i Brussel og i Norge. Her er et utvalg:

  • Norges delegasjon til EU tar årlig imot rundt 8000 besøkende som ønsker å lære mer om Norges forhold til EU - fra skoleklasser og studenter til bedrifter, organisasjoner og andre interesserte. Vi holder foredrag om tilknytningen til EU, samt mer spesialiserte foredrag om temaer som dekkes av våre fagråder. Les mer om hvordan du kan kontakte oss for besøk til EU-delegasjonen her.
  • EFTA-sekretariatet holder introduksjonsseminar om EØS i Brussel og Luxemburg. Lær mer om bakgrunnen og utfordringer ved EØS-avtalen, og hvordan EU-rett blir EØS-rett. Seminaret holdes to ganger i året, og neste seminar finner sted i september 2016.
  • Næringslivets hovedorganisasjon har undervisningsopplegg for videregående skoler. «Europatimen», som er utarbeidet med innspill fra Utenriksdepartementet, er et tilbud for skoleklasser som ønsker å lære om EU-samarbeidet og dets konsekvenser for Europa og Norge.
  • Kjenn Europa tilbyr kurs og studiereiser for å øke EU/EØS-kompetansen i Norge. Kursene holdes i Oslo og i Brussel. Her kan man melde seg på ulike kurs, eksempelvis topplederprogrammet, program for offentlig sektor, internkurs, og stimulering av møte i Europakommisjonen.
  • Direktoratet for forvaltning og IKT holder Europakompetanse-kurs som har relevans for forvaltningen, med blant annet frokostseminarer og opplæringsfilmer. Filmene er tilgjengelige på deres nettsider.