Historisk arkiv

Norske regioner avgjørende for Europas fremtid

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- For å løse flere av våre felles europeiske utfordringer er vi helt avhengige av at kommuner og fylkeskommuner er aktive pådrivere. Det er i lokalsamfunnene omstillingene må skje, sier EØS- og EU-minister Elisabeth Vik Aspaker. Hun deltok på European Week of Regions and Cities i Brussel, som samlet rundt 6000 representanter fra Europas regioner og byer.

EØS- og EU-minister Vik Aspaker sammen med leder for Forskningsrådets Brusselkontor, Yngve Foss, og lederne for de norske regionskontorene i Brussel. Foto: Simon Johannsson, EU-delegasjonen

I Brussel møter Vik Aspaker representanter for de seks norske regionkontorene som holder til i byen (se oversikt nederst). Alle norske fylkeskommuner og et økende antall kommuner er representert med regionkontor i Brussel. I hovedsak har de som formål å knytte norske fylkeskommuner og kommuner tettere til beslutninger, kompetansemiljøer og nettverk i EU-hovedstaden.

– Regionenes rolle i Europa blir viktigere framover. Uten lokalt og regionalt engasjement og innsats i de store europeiske spørsmålene, vil ikke EU nå sine mål på viktige områder, som for eksempel klima og energi. Regionene spiller derfor en nøkkelrolle i den videre utviklingen i Europa, sier Vik Aspaker.

Foto: Simon Johannsson, EU-delegsjonen.

Regionkontorene bistår også norske selskaper og institusjoner med å søke om midler fra EU-programmene. Norge deltar i tolv EU-programmer, som har til hensikt å fremme økt samarbeid på tvers av landegrensene. Her er mulighetene mange for norske selskaper, institusjoner, statlige og kommunale aktører til å få støtte til sine prosjekter. Regjeringen satser stort på blant annet Horisont 2020, verdens største forsknings- og innovasjonsprogram som skal ruste Europa for fremtiden. Mer informasjon om de ulike programmene finnes her.

God norsk deltakelse

Stavangerregionens Europakontor har lykkes med å få støtte fra Horisont 2020. Tildelingen av Triangulum-prosjektet, gir Stavanger fyrtårnsstatus som "smart by" sammen med Manchester og Eindhoven, samt 200 millioner kroner til å fremme bærekraftig byutvikling og er et eksempel på hva som kan hentes ut av EU-programmene.

– Økonomien i Stavangerregionen trenger som kjent nye bein å stå på, og Triangulum-prosjektet synliggjør muligheter for omstilling, og illustrerer et område hvor vi har særlig nytte av internasjonalt samarbeid og EU-prosjekter, sier Heidi Kristina Jakobsen, direktør i Stavangerregionens Europakontor i Brussel.

Regionskontorene presenterer sine besøkende deltakere fra Norge. Foto: Simon Johannsson, EU-delegasjonen.

God norsk deltakelse i EUs rammeprogram for forskning og innovasjon er nødvendig for å nå de overordnede målene i regjeringens strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU.

– Vi er overbevist om at de ulike programmene regionene deltar i, mange med stort fokus på bærekraftig utvikling, konkurransekraft, forskning og innovasjon, vil spille en viktig rolle for regional utvikling i fremtiden, sier Vik Aspaker.

Regjeringen har opprettet et norsk kunnskapskontor for forskning, innovasjon og utdanning i Brussel for å styrke det norske påvirkningsarbeid overfor EU. Norges forskningsråd, Innovasjon Norge og Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) i samme båt. Kunnskapskontoret vil bli offisielt åpnet 8. desember.

RegioNor-seminaret ble arrangert av regionkontorene i samarbeid med Forskningsrådet, og hele talen til europaministeren kan leses her.

De norske regionkontorene i Brussel:

Og til:

Andre taler av Vik Aspaker under RegioNord-seminaret: