Historisk arkiv

Slovakia overtar formannskapet i EU

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

1. juli gir Nederland stafettpinnen videre til Slovakia, som for første gang skal ha formannskapet i EU. Les mer om prioriterte saker, møtekalenderen og landets forhold til EU.

Bratislava blir hovedsete for EUs uformelle rådsmøter de neste seks månedene. Foto: European Union

Formannskapet i EU rullerer mellom medlemslandene hvert halvår. Nederland har ledet Rådet for den europeiske union siden nyttår og gir 1. juli ansvaret videre til Slovakia. Fra 1. januar 2017 tar Malta over.

Formannskapslandet leder møtene i Rådet og har i perioden ansvar for å bidra til utformingen av EUs lovgivning på alle nivåer, fra ekspert- til ministernivå. Hovedoppgaven er å oppnå enighet mellom medlemslandene og mellom EUs institusjoner.

Slovakia jobber nå på spreng med å ferdigstille sine prioriteringer for høsten. Planen skal godkjennes av Slokavias regjering innen utgangen av juni, men mange hovedtemaer er allerede på plass.

SMILEYS: Det slovakiske formannskapets logo er satt sammen av de mange aksenttegnene slovakene har over bokstavene sine, og utgjør åtte ansiktsutrykk. Foto: Slovakia EU 2016

Økonomi, digitalt, energi og migrasjon

I sin periode vil Slovakia vil spesielt jobbe for økonomisk vekst og konkurransekraft. Økt økonomisk integrasjon og forhandlinger om EUs budsjett for 2017 blir sentrale tema på det økonomiske området, i tillegg til videre arbeid med det digitale indre marked og etableringen av energiunionen.

Migrasjon står også høyt på dagsordenen, og Slovakia vil prioritere å gjennomføre EUs politikk for å beskytte yttergrensen. Den såkalte  Smart borders-pakken skal både bidra til å bekjempe irregulær migrasjon og gjøre grensepassering enklere for vanlige reisende gjennom bruk av moderne teknologi.

Utvidelse av unionen

Slovakia har satt EUs arbeid for utvidelse av unionen på listen over prioriterte områder. Slovakia anser dette som det mest effektive virkemiddelet for positiv forandring i EUs naboområder, og vil søke å opprettholde fremdriften og troverdigheten i disse prosessene.

Møter i Bratislava

De uformelle ministermøtene vil finne sted i Slovakias hovedstad Bratislava fra juli til desember 2016. Så langt er det planlagt rundt 20 ministermøter og 180 arrangementer på ekspert- og arbeidsgruppenivå. Som EØS-land er det avgjørende for Norge å ha tett kontakt med det medlemslandet som har formannskapet i EU. Derfor er det positivt at Norge er invitert til å delta på flere uformelle ministermøter i Bratislava.

Det er det planlagt norsk politisk deltakelse på følgende uformelle rådsmøter i Bratislava:

 • Justis- og innenrikssaker, 7. juli
 • Miljøsaker, 11. juli
 • Energisaker, 12. juli
 • Arbeidsliv og sosiale saker, 14. juli
 • Konkurranseevne, 18. juli
 • Helsesaker, 3. oktober
EØS/EU-minister Aspaker besøkte Bratislava i april for å etablere dialog med det kommende formannskapet. Her med statssekretær Ivan Korcok i Slovakias utenriksdepartement. Foto: UD

Slovakia og EU

 • Republikken Slovakia ble en selvstendig stat 1. januar 1993. I oktober samme år signerte de en assosiasjonsavtale med EU.
 • Slovakia søkte medlemskap til EU i 1995. En rekke økonomiske og politiske reformer måtte til for å møte kriteriene for å bli medlem.
 • Etter en tiårig prosess ble forhandlingene om medlemskap avsluttet i 2002, og i 2003 godkjente Rådet og Europaparlamentet å innlemme ti øst-europeiske land i EU.
 • Slovakia ble medlem av EU 1. mai 2004.
 • Europakommisjonens visepresident for Energiunionen, Maroš Šefčovič, er fra Slovakia.
 • Slovakia er representert med 13 direkte valgte parlamentarikere i Europaparlamentet
 • Slovakia er ett av de 15 mottakerlandene for EØS-midlene. I den nye perioden for EØS-midlene skal Slovakia motta 113,1 millioner euro i EØS-midler fra Norge, Liechtenstein og Island.
 • Andre EU-medlemsland står nå for 90 prosent av de utenlandske investeringene i Slovakia.
 • Slovakia ble medlem av Schengen i 2007, noe som gjorde bevegelse over grensene vesentlig mye enklere, da 94 prosent av Slovakias grenser er innad i EU. Da Slovakia ble medlem av Schengen ble landet en del av EUs yttergrense i øst.
 • Befolkningen på 5,3 millioner mennesker utgjør 1,1 prosent av EUs befolkning.
 • Slovakia tok i bruk euroen som valuta i 2009.