Historisk arkiv

Digitalt samarbeid i Norden fremhevet på EU-konferanse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Statssekretær Paul Chaffey presenterte det nordisk-baltiske digitale samarbeidet da han innledet konferansen som markerte slutten på Estlands EU-formannskap.

"
Statssekretær Paul Chaffey på konferansen om det digitale Europa i Brussel 14. desember. Foto: Mathias Dyb Ulstein/EU-delegasjonen

– De nordiske landene har en sterk posisjon når det kommer til digitalisering. For Norge var det viktig å inkludere de baltiske landene som en del av vårt digitale samarbeid, fortalte Chaffey under åpningen av konferansen “A Digital Presidency. Takeaways from Estonia’s programme for a Digital Europe” i Brussel 14. desember.

Også Estlands statsminister Jüri Ratas og visepresident for Europakommisjonen Andrus Ansip var med på å åpne konferansen som ble arrangert av Estland og CEPS (Centre for European Policy Studies). Arrangementet ble delvis sponset av Norge gjennom EØS-midlene.

Etter åpningstalene ble det arrangert en rekke paneldebatter om temaer som fri bevegelse av data, digital forvaltning, elektronisk handel, smart økonomi og digital sikkerhet. Norge presenterte også sine ambisjoner for å fortsette å modernisere skattesystemet, og initiativer på e-helseområdet.

"
Digitaliseringskonferansen i Brussel 14. desember markerte slutten på Estlands formannskap i Rådet høsten 2017. Foto: Mathias Dyb Ulstein/EU-delegasjonen

Nordisk-baltisk digitalisering

Digitalisering har vært et av de store satsingsområdene for det estiske EU-formannskapet denne høsten. Norge har samarbeidet svært tett med Estland, og har blant annet forpliktet seg til å følge opp ministererklæringen om eGovernment fra 6. oktober.

Samtidig har Norge selv ledet an gjennom sitt formannskap i Nordisk ministerråd. Under Digital North-konferansen i Oslo i april skrev de nordisk-baltiske landene under på en felles ministererklæring. Den fastsetter som mål å styrke den digitale omstillingsevnen i samfunnet, styrke bedriftenes konkurranseevne og fremme det digitale indre markedet i Norden og Baltikum.

"
Estlands statsminister Jüri Ratas talte på konferansen om det digitale Europa. Foto: Mathias Dyb Ulstein/EU-delegasjonen

– Vi vil gjøre det mulig for våre borgere å bruke sin egen sikre innloggingsinformasjon uavhengig av hvor de befinner seg – for eksempel når de beveger seg mellom de nordisk-baltiske landene. Samarbeid om å fremme utviklingen av 5G-infrastruktur er et annet eksempel på arbeidet som gjøres innenfor Digital North, sa Chaffey.

Han poengterte også at det første møtet i det nyopprettede Nordisk ministerråd om digitalisering (MR Digital) fant sted i Oslo 8. desember. Her ble ministrene med ansvar for den digitale politikken i landene enige om å fremskynde innføringen av grensekryssende offentlige tjenester basert på eID.

"
Statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Paul Chaffey, i samtale med EU-delegasjonens IKT- og forvaltningsråd Trond Helge Bårdsen og William Echikson fra CEPS. Foto: Mathias Dyb Ulstein/EU-delegasjonen

Norske innspill i Brussel

Nordiske land tar de fire øverste plassene på Europakommisjonens digitaliseringsindeks (DESI). I den nylig publiserte “eGovernment Benchmark Study” er Norge, Danmark, Sverige og Estland blant de fem mest avanserte landene. Dette gir Norden og Baltikum et betydelig potensiale til å ta en lederrolle i Europas digitale utvikling.

Statssekretær Paul Chaffey møtte 13. desember flere EU-representanter i Brussel. Han overleverte også Norges innspill til Europakommisjonens tredje tiltakspakke for å fremme datadrevet innovasjon i Europa. Her oppfordrer Norge til at mer og nye typer offentlig data, samt data som finansieres av det offentlige, gjøres tilgjengelig for næringsliv, forskere og det sivile samfunn.

– Våre viktigste mål for et digitalt samfunn er å digitalisere og modernisere den offentlige sektoren, og styrke innovasjon og vekst, samtidig som passer på å inkludere hele befolkningen. Å støtte EUs strategi for det digitale indre markedet, og hjelpe til med å virkeliggjøre den, er også en av de viktigste oppgavene for oss i den nordisk-baltiske regionen, fortalte Chaffey under digitaliseringskonferansen.