Historisk arkiv

Historisk arkiv

EU-land ser til Stavanger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Innovasjons- og forskningsprogrammet Triangulum i Stavanger får internasjonal oppmerksomhet. – Interessen har vært overveldende, sier koordinator Gerd Seehuus.

Stavanger er med i verdens største forsknings- og innovasjonsprogram. Bilde t.v.: Gerd Seehuus, prosjektleder for Triangulum i Stavanger kommune. Foto: Bitmap

– Vi visste at vi ville få noe oppmerksomhet rundt prosjektet, men ikke i nærheten av det vi nå opplever, sier prosjektleder i Stavanger kommune, Gerd Seehuus.

I oktober 2014 fikk Stavanger innvilget søknaden om å være med i EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020. Gjennom prosjektet Triangulum skal Stavanger, sammen med byene Manchester og Eindhoven, utvikle bærekraftige by-løsninger.

Prosjektet har blant annet resultert i tre nye batteribusser på veiene i Stavanger-området. Målet med bussene er å redusere CO2-utslipp og å utvikle infrastruktur for lading av elektriske kjøretøy.

Siden oppstarten, har de involverte blitt kontaktet av flere internasjonale aktører.

– Vi får henvendelser fra flere europeiske land, i tillegg til aktører i USA og Norge. Folk er interessert i å vite hvordan samarbeidet mellom byene fungerer, hvilke løsninger vi skaper og hvordan vi lyktes med søknadsprosessen.

Avduking av tre nye batteribusser i Stavanger. Foto: Rogaland Fylkeskommune.

Interesse for tverrfaglig samarbeid

Det lokale partnerskapet  består av Stavanger kommune, Greater Stavanger, Lyse AS, Rogaland fylkeskommune og Universitetet i Stavanger. Stavanger kommune leder samarbeidet. Det er særlig spørsmål om tverrfaglig samarbeid som trigger internasjonal oppmerksomhet.

– For mange er det uforståelig hvordan offentlig sektor kan samarbeide med både næringsliv og offentlige institusjoner. De vil gjerne vite hvordan og hvorfor vi har lykkes.

Seehuus mener Triangulum er et eksempel på at det er mulig å gjennomføre store og komplekse prosjekter på tvers av fagfelt, landegrenser og med forskjellige aktører.

- Jeg synes det er fint at vi kan være en inspirasjonskilde, gi råd og veiledning om tverrfaglig samarbeid. Prosjektets ide er at fyrtårnbyene skal demonstrere og senere dele våre erfaringer og løsninger slik at andre kan gjenta disse.

Stavanger har siden 2014 vært en del av Horisont 2020. Foto: Elisabeth Tønnesen.

Europeiske byer følger etter

Etter omfattende anskaffelses- og planleggingsprosesser, er man nå i gjennomføringsfasen og løsningene skal implementeres.

Batteribussene er ett av flere prosjekter innenfor energi, IKT og mobilitet, som følgebyene i Triangulum-prosjektet og andre skal kunne ta lærdom av i fremtiden. Energistyring i private hjem og offentlige bygg, i tillegg til en ny energisentral basert på 75 prosent fornybare energikilder, er andre løsninger som nå prøves ut i vestlandsbyen.

Mens Stavanger, sammen med Manchester og Eindhoven er såkalte fyrtårn-byer i prosjektet, skal følgebyene Praha, Leipzig og Sabadell være de første som gjentar og tester ut noen av løsningene i sine byer.

Oppfordrer andre til å gripe muligheten

Seehuus oppfordrer andre til å gripe de mulighetene som finnes til å delta i internasjonale samarbeid. Samtidig minner hun om at det er viktig å ha på plass forankring, forståelse og engasjement, i tillegg til dedikerte ressurser til prosjekthåndtering før en går i gang.

– Gjennom det europeiske samarbeidet har vi fått styrket vårt internasjonale nettverk, i tillegg får vi ta del i og formidle våre erfaringer i fora hvor vi ikke har vært med tidligere.