Historisk arkiv

EU vil lytte til Norge i brexit-forhandlingene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Statsminister Erna Solberg ble forsikret om at EU vil holde døren åpen for norske innspill i brexit-forhandlingene, da hun møtte EU-toppene Jean-Claude Juncker og Donald Tusk i Brussel 4. mai.

Statsminister Erna Solberg sammen med Europakommisjonens president Jean-Claude Juncker i Brussel 4. mai.

Brexit var et sentralt tema da statsminister Erna Solberg sammen med EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen traff Europakommisjonens president Jean-Claude Juncker og presidenten for Det europeiske råd Donald Tusk i Brussel 4. mai.

Både Juncker og Tusk forsikret statsministeren om at EU vil holde tett kontakt med Norge om brexit-forhandlingene.

- Vi vil ha en nær dialog med Norge gjennom hele forhandlingsprosessen. Det er det partnere gjør, sa Tusk da han og Solberg møtte pressen i Det europeiske råd.

Statsminister Erna Solberg møtte Rådspresident Donald Tusk for samtaler om migrasjon, sikkerhet, klima og EØS-samarbeidet.

EU åpne for norske innspill

Siden Norge er en del av EUs indre marked, vil også Norge bli påvirket når Storbritannia forlater EU, understreket statsministeren.

- Dette er en utfordrende tid både for EU og Storbritannia, men også for andre land som har en nær tilknytning til dem. Storbritannia er en av Norges største handelspartnere og vi er spente på hvordan dette kan forandre seg i fremtiden.

Etter møtene med Juncker og Tusk sa Solberg at hun er glad for at EU vil holde døren åpen for norske innspill i brexit-forhandlingene, og at EU samtidig vil ta hensyn til hvordan forhandlingene vil påvirke de to andre EØS/EFTA-landene, Liechtenstein og Island.

- Vi har et tett partnerskap med EU, til tross for at vi ikke er medlem. Jeg er glad for at EU er åpne for våre innspill i prosessen fremover. Dersom vi jobber sammen, kan vi finne gode fremtidige løsninger, sa Solberg.

-          Se hele pressekonferansen her

Skrøt av Norges klimapolitikk

EØS-samarbeidet, migrasjon, sikkerhet og klima var også på agendaen under statsministerens møter i Brussel. Rådspresident Tusk skrøt av Norges nærings- og klimapolitikk.

- Norge går foran med et godt eksempel og viser at det er mulig å kombinere det å være en viktig leverandør av olje og gass, med å være i front på fornybar energi. Norges eksempel bør inspirere våre amerikanske venner, sa Tusk.