Historisk arkiv

Første stopp Brussel for Bakke-Jensen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen besøkte Brussel 17.-18. januar for samtaler om blant annet EØS og brexit, og møter med norske organisasjoner. Turen var hans første utenlandsreise som statsråd.

EØS- og EU-ministeren på plass på Norges Hus. Foto: Simon Johannsson, EU-delegasjonen.

– Dette var et viktig besøk for meg som fersk statsråd. Det er utrolig inspirerende å møte så mange av de sentrale norske aktørene, både på vår egen delegasjon til EU, men også blant dem vi samarbeider med. De sitter tett på prosessene og kan gi meg som ansvarlig politisk leder gode orienteringer og matnyttige innspill, sa Bakke-Jensen.

Orienteringer fra EØS-institusjonene

Under sitt besøk 17.-18. januar møtte statsråden EFTA-sekretariatet og ble brifet om det daglige arbeidet med EØS-avtalen. Han besøkte også EFTAs overvåkningsorgan (ESA) og sekretariatet for EØS-midlene (FMO) som forvalter Norges bidrag til økonomisk og sosial utjevning i Europa.

Øverst f.v.: Bakke-Jensen i møte med ledelsen i FMO, Efta, Esa.

Forskning og innovasjon

Bakke-Jensen besøkte Kunnskapskontoret – det nyåpnede felleskontoret til Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Senter for Internasjonalisering av Utdanning (SiU). Et viktig budskap fra møtet, hvor også SINTEF deltok, var at EUs forsknings-, innovasjons- og utdanningsprogram kan utnyttes enda bedre av norske aktører.

Se video fra besøket her.

Bakke-Jensen besøkte også JPI Oceanset europeisk fellesprogram for marin og maritim forskning.  Norge var en av initiativtakerne da programmet ble opprettet i 2011 og målet er sunne, produktive hav.

Møtte de norske miljøet

Etter orienteringer fra EU-delegasjonens fagråder om bl.a. energi, klima og digitalt indre marked, avsluttet statsråden besøket med en større mottakelse for norske aktører på Norges Hus. Private og offentlige organisasjoner fikk anledning til å slå av en prat med den nye ministeren og legge frem sine saker.

Mottakelse på Norges Hus. Foto: Line Haugland, EU-delegasjonen.

Se flre bilder fra besøket på Flickr og Instagram.

Mer on EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen.