Historisk arkiv

Europaportalen

Norge støtter «She Decides»

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

– Det er viktig for oss å støtte dette initiativet, og Norge øker derfor sitt bidrag med 85 millioner kroner, sa barne- og likestillingsminister Horne da hun 2. mars deltok på She Decides, en global konferanse for styrket bistand til kvinnehelse.

Ministre og delegater fra over 50 land deltok på konferansen. Foto: Line Haugland, EU-delegasjonen.

– Kvinner har rett til å bestemme over egen kropp, kvinner har rett til utdanning og kvinner har rett til god helsehjelp. Norge vil fortsette å være en pådriver for dette arbeidet internasjonalt, sa Solveig Horne i sitt innlegg på giverkonferansen i Brussel.

Statsråden annonserte økt norsk støtte på 85 millioner kroner.

Les Hornes innlegg her.

Startet som en reaksjon på USAs kutt

«She Decides» ble startet 24. januar 2017 som et globalt initiativ for å styrke bistand til kvinne- og mødrehelse, etter USAs annonserte kutt i finansiering til organisasjoner som støtter tilgang til trygg abort eller bidrar med informasjon om abort. 

Initiativet mottar pengestøtte fra myndigheter, privat sektor, frivillige organisasjoner og personer som ønsker å støtte kvinners tilgang til livreddende prevensjon, familieplanlegging, seksualundervisning og/eller trygg abort. Midlene forvaltes så av organisasjoner som allerede arbeider innenfor disse områdene.

Se videohilsen fra Horne i Brussel

Barne- og likestillingsministeren i Brussel. Foto: Line Haugland, EU-delegasjonen.

Stolt initiativtaker og gode resultater

Kvinnen som står bak initiativet er Lilianne Ploumen, den nederlandske ministeren for internasjonal handel og utvikling.

– Jeg innså at vi trengte en plan for å bøte på skaden. Familieplanlegging reduserer fattigdom og bidrar til økonomisk vekst, sa Ploumen til stor applaus fra en fullsatt sal med ministere og organisasjoner fra hele verden.

Hun var stolt over å kunne ønske så mange velkommen til giverkonferansen, og understreket videre at å investere i kvinner er å investere i fremtiden.

Initiativtaker Ploumen. Foto: Line Haugland, EU-delegasjonen.

Til tross for at initiativet kun har vært oppe og gå noen få uker, kunne man på slutten av konferansen presentere overraskende gode resultater; totalt 181 millioner Euro er samlet inn så langt.

She Decides - her kan du donere.

Emneknaggen #SheDecides fikk svært mye trafikk. Se Twitter-meldingene her.