Historisk arkiv

Norsk høringsinnspill - EUs langsiktige lavutslippsstrategi

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Europakommisjonen har avsluttet en offentlig høring knyttet til EUs langsiktige lavutslippsstrategi mot 2050. Høringsuttalelse fra norske myndigheter kan du lese her.

EULOGO

Les det norske innspillet til strategien her.