Forsiden

Historisk arkiv

Ser store fordeler ved innovative offentlige anskaffelser

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet Daniel Bjarmann-Simonsen, representanter fra Europakommisjonen samt norske organisasjoner var samlet  da Nasjonalt program for leverandørutvikling inviterte til seminar om innovative anskaffelser på Norges hus 13. februar.

Statssekretær Daniel Bjarmann-Simonsen. Foto: Yngve Angvik.
Statssekretær Daniel Bjarmann-Simonsen. Foto: Yngve Angvik.

– Det er viktig å understreke behovet for samarbeid mellom offentlige institusjoner, i tillegg til nær kontakt med markedet. Dette er avgjørende for å øke antall innovative offentlige anskaffelser, sa statssekretær Daniel Bjarmann-Simonsen i sin tale.

Det nasjonale programmet for leverandørutvikling har i oppgave å være en pådriver for at statlige og kommunale virksomheter skal skape innovasjon gjennom sine anskaffelser. Programmet drives av NHO, KS og Difi i samarbeid med Innovasjon Norge og Forskningsrådet.

De ulike aktørene møtte representanter fra Europakommisjonen og næringslivet i Brussel for å utveksle erfaringer på området.

Innovasjon bidrar til bærekraftig verdiskaping

Norges ambassadør til EU, Oda Helen Sletnes, og statssekretær Daniel Bjarmann-Simonsen åpnet seminaret med å understreke viktigheten av å utforme en anskaffelsespolitikk som skaper verdier som kan deles.

Innovasjon i offentlige anskaffelser vil kunne ha betydelig positiv økonomisk innvirkning. Statssekretæren påpekte at dette er et viktig og nødvendig bidrag for å bevare et bærekraftig velferdssamfunn.

Ifølge Bjarmann-Simonsen er møteplasser som seminaret på Norges Hus verdifulle for å utveksle erfaringer og ideer, og for å lære av hverandre.

Foto: Yngve Angvik.
Foto: Yngve Angvik.

Kjøper for 500 milliarder kroner

Offentlig sektor kjøper inn varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider for om lag 500 milliarder kroner årlig. Det stiller krav til at pengene blir brukt riktig. Dette er også bakteppet for at europeiske og norske myndigheter har høye ambisjoner for å utnytte potensialet for innovasjon i offentlig sektor.