Historisk arkiv

Blå økonomi i det grønne skiftet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

Fredag 25. juni arrangerte EU-delegasjonen et webinar om bærekraftig havforvaltning i samarbeid med det portugisiske EU-formannskapet.

Bilde av panelister og moderator på hav-webinaret.
Panelet bestod av Portugals havminister Ricardo Serrão Santos, statssekretær Jens Frølich Holte, seksjonsleder i DG Enviroment Hugo Maria Schally, MEP Isabel Carvalhais og prosjektkoordinator i BlueBio Cofund Kristin E. Thorud. Foto: Norges delegasjon til EU

Webinaret tok for seg spørsmål om hvordan Europa kan bidra til en bærekraftig blå økonomi, og til en bærekraftig havforvaltning globalt. Blant innlederne var Portugals havminister, Ricardo Serrão Santos, statssekretær i Utenriksdepartementet, Jens Frølich Holte, og representanter fra Europakommisjonen, Europaparlamentet og Norges Forskningsråd.

Se opptak av webinaret her.

Viktig prioritering

I mai la Europakommisjonen fram en ny strategi for bærekraftig blå økonomi. Strategien tar utgangspunkt i at å satse på den blå økonomien er helt nødvendig for å nå målene i EUs grønne giv. En bærekraftig blå økonomi er en viktig prioritering også for Portugal og Norge.

– Den blå økonomien er avgjørende, ikke bare for det grønne skiftet, men også for framgang i den europeiske gjenoppretningsplanen og for å oppnå våre forpliktelser til en bærekraftig havforvaltning, sa Portugals havminister, Ricardo Serrão Santos, i sin innledning på fredag.

En blå agenda i EUs grønne giv har vært tema for Portugals EU-formannskap denne våren. En bærekraftig havforvaltning er også et viktig mål for høynivåpanelet for bærekraftig havøkonomi (Havpanelet), hvor både Norge og Portugal er med. Havpanelet ble opprettet på initiativ av statsminister Erna Solberg, for å vise viktigheten av en bærekraftig havøkonomi, og vise hvordan man kan bruke og samtidig bevare havets ressurser.

8. juni presenterte regjeringen havrapporten "Blått hav, grønn fremtid". Rapporten peker på havets sentrale betydning for Norge og verden, og det enorme potensialet havet representerer, så lenge det drives på en bærekraftig måte.

Les havrapporten her.

Bærekraftig bruk av havet

Hvordan man kan bruke havets ressurser på en bærekraftig måte og hvilke muligheter havet åpner for, var viktige spørsmål i diskusjonen.

– Vi beveger oss mot en grønnere økonomi basert på mer fornybare ressurser, og i den forbindelse ser vi store økonomiske muligheter i havet. Vi må vise og understreke hvordan vern og bruk går hånd i hånd, sa Jens Frølich Holte, statssekretær i Utenriksdepartementet.

Isabel Carvalhais, MEP og medlem av fiskerikomitéen i Europaparlamentet, påpekte betydningen av ansvarlig matproduksjon fra havet.

– Blå bærekraft innebærer et skifte til ansvarlige systemer for matproduksjon, inkludert kapasitet til å adressere hvordan de påvirker miljøet. Fiskeri og havbruk er grunnleggende for Europa, og gir sunne matvarer med lavt karbonavtrykk. Det er nødvendig å sørge for at det vi gjør ikke skader den skjøre balansen, sa Carvalhais.

Kommisjonens initiativer innen sirkulærøkonomi, spesielt EUs direktiv om engangsplast og EUs internasjonale arbeid for å redusere marin forsøpling, ble løftet fram som konkrete eksempler på hvordan EU jobber med å forbedre miljøtilstanden i havet.