Historisk arkiv

EUs utenriksminister deltok på Arctic Frontiers

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

EUs høyrepresentant for utenriks- og sikkerhetspolitikk, Josep Borrell, og utenriksminister Ine Eriksen Søreide deltok begge på Arctic Frontiers denne uken. Internasjonalt samarbeid og et bærekraftig Arktis var gjennomgående tema.

— Et trygt, stabilt, bærekraftig, fredelig og fremgangsrikt Arktis er ikke bare viktig for Arktis i seg selv, men også for EU og resten av verden, sa Borrell i sitt innlegg på konferansen Arctic Frontiers.

Arctic Frontiers er en årlig konferanse som vanligvis samler beslutningstakere, forskere, urbefolkning, studenter og bedrifter i Tromsø. Her diskuteres de største utfordringene man står ovenfor i Arktis. I år ble den tre dager lange konferansen arrangert digitalt.

Borrell påpekte at EU er en del av Arktis, og at regionen er viktig for EUs utenrikspolitikk på mange måter. Selv om hvert enkelt land har hovedansvar for sine territorier, er det flere utfordringer i Arktis som bedre kan løses gjennom regionalt og multilateralt samarbeid.

— Det er tydelig at klimaendringer er den største utfordringen Arktis står ovenfor. Klima- og energispørsmål er saker som påvirker miljø-, helse- og samfunnssikkerhet. Alle disse kan håndteres gjennom nasjonale tiltak kombinert med internasjonalt samarbeid. Nasjonale tiltak vil ikke være nok, sa Borrell.

EU er nå i gang med å oppdatere sin Arktis-politikk og Borrell skisserte tre målsetninger for denne:

  • Bevare Arktis som en region med fredelig samarbeid.
  • Redusere effektene av klimaendringer.
  • Støtte bærekraftig utvikling i Arktis til fordel for fremtidige generasjoner.

Viktig medvirkning fra ungdom

Sesjonen «Building Bridges» fokuserte på hvordan ungdom er med på å påvirke politikkutvikling på øverste nivå, og hvilke muligheter og utfordringer ungdom i nord står ovenfor.

Eriksen Søreide løftet fram arbeidet som ble gjort i forbindelse med regjeringens nordområdemelding, hvor ungdom spilte en viktig rolle i utviklingen av meldingen.

— Å engasjere arktisk ungdom og lytte til deres perspektiver er viktig når man utvikler politikk. Et dedikert ungdomspanel kom med veldig konkrete forslag til Norges stortingsmelding om Arktis. Jeg er glad for å se så stor interesse for dette arbeidet, sa Eriksen Søreide.

I sitt innlegg poengterte Borrell at EU ønsker å samarbeide med sine partnere for å oppnå en god balanse mellom å bevare miljø, ressurser og kultur, og ønsket om å utvikle og bruke regionen og ressursene der til fordel for lokalbefolkningen og det grønne skiftet.

Les Borrells innlegg her.