Historisk arkiv

Slovenia tar over formannskapet i Rådet for Den europeiske union

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

1. juli gikk stafettpinnen fra Portugal til Slovenia. Det slovenske formannskapet i Rådet for Den europeiske union vil under slagordet «Together. Resilient. Europe» jobbe for Europas økonomiske gjenoppbygging etter covid-19-pandemien, det grønne skiftet og digital omstilling; reflektere over Europas framtid; styrke rettssikkerhet og europeiske verdier; og øke sikkerhet og stabilitet i Europas nabolag.

Formannskapet i Rådet for Den europeiske union innebærer et betydelig ansvar, Rådet har nemlig en svært viktig rolle i EUs politikk- og regelverksutforming. Europakommisjonen har enerett på å foreslå nytt regelverk, men det er Europaparlamentet og Rådet som fatter vedtak.

Når Rådet samles, er det for å diskutere temaer som for eksempel finans, helse eller miljø. Da samles gjerne de aktuelle medlemsstatenes ministre for å diskutere og vedta ny europeisk lovgiving. Norske ministre blir av og til invitert til å delta, slik som da justis- og beredskapsminister Monica Mæland deltok i rådsmøte for innenriksministre. Disse møtene ledes av formannskapet, som dermed har stor innflytelse over EUs dagsorden. Slovenia tok over formannskapet fra Portugal 1. juli og har et halvt år på seg til å gjennomføre sin agenda, før Frankrike overtar stafettpinnen 1. januar 2022.

 

Grønn og digital gjenoppbygging

Selv om stadig flere vaksineres, vil Slovenias formannskap fortsatt preges av covid-19-pandemien, med et særlig fokus på veien tilbake til normalisering. Når europeisk økonomi skal gjenoppbygges, ønsker samtlige europeiske institusjoner å gjøre det digitalt og grønt. Målet er at Europas «grønne giv» ikke skal bli forsinket av pandemien, men heller muliggjort gjennom en grønn gjenoppbygging.

I en oversikt over sine prioriteringer skriver og det slovenske formannskapet om hvordan økt digitalisering forårsaket av covid-19-pandemien har forsterket EUs behov for cybersikkerhet. Slovenia ønsker å bruke sitt mandat til å styrke EUs digitale kompetanse slik at unionen i framtiden er bedre forberedt på koordinerte storskala cyberangrep.

Her kan du lese mer om det slovenske formannskapets prioriteringer

 

Conference on the Future of Europe

Slovenia innehar formannskapet under deler av den pågående konferansen om Europas framtid, som er en dialog mellom EUs institusjoner og innbyggere om hva unionens største utfordringer er, og hvordan disse skal løses. Konferansen går fra 9. mai i år til våren 2022. Det slovenske formannskapet vil med sitt mandat spille en betydelig rolle i gjennomføringen av konferansen, blant annet som vertskap for flere arrangementer.

Konferansen om Europas framtid vil ta form av en flerspråklig digital plattform hvor borgere kan sende inn bidrag online, av arrangementer avholdt av nasjonale, regionale og lokale myndigheter, og av representative borgerpaneler. I tillegg inkluderer konferansen plenumforsamlinger hvor representanter fra de europeiske institusjonene, fra medlemsland og ulike organisasjoner skal diskutere forslagene.

Her kan du lese mer om konferansen om Europas framtid