Historisk arkiv

Statsbudsjettet 2014

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Statsbudsjettet for 2014.

Solberg-regjeringens endringer i budsjettet for 2014

Pressemeldinger

 


Regjeringen Stoltenberg II la frem sitt forslag til statsbudsjettet for 2014 mandag 14. oktober klokken 10.00.

Pressemeldinger fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet:

 

Budsjettdokumenter:

 Se også departementenes samleside for budsjettet.