Tidligere statssekretær Jon Georg Dale (Frp)

Født: 1984

CV

Yrke

2014-2015 Statssekretær i Finansdepartementet
2013-2014 Statssekretær i Samferdselsdepartementet
2010-2013 Politisk rådgjevar, FrPs Stortingsgruppe
2008-2010 Kraft Laks As
2007-2008 Johs Jacobsen kjøtt AS
2007-2007 Nortura avd. Ålesund
2006-2006 Forsvaret
2003-2006 Nortura avd. Ålesund

Politiske verv/styreverv

2013-2013 Styremedlem i Tussa Kraft AS
2009-2013 1. vara Stortinget frå Møre og Romsdal
2003-2013 Gruppeleiar Kommunestyret i Volda
2009-2011 Fylkestingmedlem i Møre og Romsdal
2007-2011 Medlem fylkeskulturutvalet
2007-2009 1. vara fylkestinget
2001-2013 Ei rekke mindre tillits og folkevalgte verv