Historisk arkiv

Effektivisering: Pliktøvelse eller en mulighet til å tenke nytt?

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Nettverk for virksomhetsstyring arrangerte seminar i auditoriet i R5 onsdag 8. november 2017.

Fellesføringen i årets tildelingsbrev handler om å gjøre mer og bedre for mindre. Men er dette kun en formaning om å kutte utgifter, eller kan det være en mulighet for å tenke nytt og mer brukerrettet?

Statsbygg har satt i gang et effektiviseringsprogram der målet er å øke produktiviteten med ti prosent i løpet av tre år. Ved blant annet å satse på digitalisering og gevinstrealisering av IKT-prosjekter, forenkling av arbeidsprosesser og standardisering har de fått til å øke aktiviteten uten å øke antall ansatte.

Nav har i lengre tid jobbet med å legge om til en mer brukerorientert og omstillingsdyktig organisasjon. De har lang erfaring med lean-metodikken, og jobber nå særlig med å utvikle sin digitale brukerdialog med brukergruppene og har tatt i bruk metodene for porteføljestyring. De har fått til å redusere saksbehandlingstiden, forbedret og forenklet prosesser og digitale løsninger på blant annet sykefraværsområdet, foreldrepenger og oppfølging av de utenfor arbeidslivet.

Hilde Singsaas, direktør i DFØ, åpnet seminaret og delte noen av sine tanker rundt effektivisering. Difi og DFØ viste metoder, verktøy og veiledere, som kan inspirere og hjelpe for å forbedre effektiviteten i egen virksomhet.

Program:

  • 09.00-09.15: Hilde Singsaas, Direktør i DFØ, ønsker velkommen og deler noen av sine tanker rundt effektivisering
  • 09.15-09.30: Lasse Ekeberg, avdelingsdirektør KMD, gir en kort innføring i årets fellesføring, hva forventes og hvorfor
  • 09.30-10.25 Geir Axelsen, økonomi- og styringsdirektør og assisterende arbeids- og velferdsdirektør i Nav om effektivisering av egen virksomhet
  • 10.25-10.40 Pause
  • 10.40-11.35 Marianne Nordby Fålun, direktør for økonomi og virksomhetsstyring i Statsbygg om effektivisering av egen virksomhet
  • 11.35-12.00 Kort om hva Difi og DFØ tilbyr av verktøy og veiledere 

Du finner mer informasjon om arrangementet på nettsidene til DFØ

Nett-tv Effektivisering: Pliktøvelse eller en mulighet til å tenke nytt?

Se sendingen her

Se sendingen her