Historisk arkiv

Seminar: Innvandring og integrering

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Det tredje seminaret, som ble avholdt 7. juni i Oslo, tok for seg innvandring og integrering.

Økt innvandring, både i form av arbeidsinnvandring og flere asylsøkere, vil kunne få betydelige samfunnsøkonomiske konsekvenser. Sentrale spørsmål er blant annet:

  • Hvordan kan innvandrere integreres godt i vårt arbeidsmarked?
  • Hvordan bør velferdsordningene utformes i lys av økt migrasjon?
  • Hvordan vil endringene blant arbeidstakerne påvirke produktivitetsutviklingen?
  • Migrasjon i et statsvitenskapelig perspektiv
  • Innvandring, radikalisering og terrorisme – hva vet vi?

Seminaret vil drøfte disse spørsmålene i lys av Norges situasjon og samtidig se nærmere på hva kan vi lære av erfaringene i våre naboland.

Mer om seminaret:

- Program
- Presentasjon av innledere
- Nett-TV