Historisk arkiv

Konferanse om sosial bærekraft og ulikhet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen arbeider med en stortingsmelding om sosial bærekraft og hvordan vi reduserer forskjeller. Sentrale spørsmål i meldingen blir hvordan vi forebygger utenforskap, fattigdom og ulikhet.

Økt utdanning, høy arbeidsdeltakelse, utbyggingen av velferdssamfunnet og utformingen av skattesystemet har bidratt til en jevn fordeling av inntekter i Norge. I internasjonale sammenligninger er Norge blant landene med lavest ulikhet. Samtidig har vi et høyt inntektsnivå og høy levestandard.

Som i mange andre industriland har ulikheten i Norge økt noe siden midten av 1980-tallet. Mange forhold har bidratt til denne utviklingen, herunder globalisering og ny teknologi. I Norge kan også høy innvandring ha bidratt til noe større ulikhet.

På konferansen om sosial bærekraft og ulikhet 21. august 2018 ble disse problemstillingene satt på dagsordenen. Målet er å få frem viktige perspektiver og innspill til stortingsmeldingen.

___________________

Program

Møteleder: Kristin Clemet

Del I
Plansjer fra innledningen til Kristin Clemet

10.00 Statsminister Erna Solberg, finansminister Siv Jensen og kulturminister Trine Skei Grande åpner konferansen

10.15 Branko Milanovic: Et internasjonalt perspektiv på utviklingen i fordelingen av inntekt og formue.

10.50 Kalle Moene: Ulikhet i Norge. Hva ligger bak utviklingen og hvorfor er vi fortsatt så like?

11.20 Ingvild Almås: Hvorfor er vi opptatt av ulikhet og hva slags ulikhet er vi opptatt av?

11.50 Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner avrunder første del av dagen

12.00 Pause med enkel servering

Del II

12.30 Aiman Shaqura: Fra serieflyktning til den norske drømmen

12.50 Tone Fløtten: Utvikling i lavinntekt og barnefattigdom

13.10 Simen Markussen: Sosial mobilitet under endring?

13.30 Grete Brochmann: Ulikhet, tillitsbygging og integrasjon

13.50 Camilla Stoltenberg: Ulikhet i helse

14.20 Panelsamtale mellom Grete Brochmann, Tone Fløtten, Simen Markussen, Camilla Stoltenberg, Aiman Shaqura og arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie. Ulikhet; hva er utfordringene og hva bør prioriteres i arbeidet rundt ulikhet og lavinntekt. Moderator: Kristin Clemet.

15.10 Avslutning av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

15.20 Slutt

 Les mer:

 

Kort oppsummering fra foredragsholderne:

Branko Milanovic:

Kalle Moene:

 Tone Fløtten:

Simen Markussen:

Camilla Stoltenberg:

 

Hele konferansen på nett-TV:

Nett-tv Konferanse om sosial bærekraft og ulikhet

Se sendingen her

Se sendingen her