Historisk arkiv

Seminar om morgendagens arbeidsliv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Seminarserie: Perspektivmeldingen 2020 – Vi løfter debatten om morgendagens velferdssamfunn gjennom tre seminarer i høst og vinter. Hva utfordrer norsk økonomi og velferden, og hvor er løsningene?

Velkommen til det første av tre seminarer:
Morgendagens arbeidsliv

Tid: 23. oktober 2019, kl. 08:00 – 12:00

Sted: Kulturhuset i Oslo

Det er nå ikke flere ledige sitteplasser. Om du ikke har noe imot å stå, er du hjertelig velkommen.

Velferdsstatens bærekraft er avhengig av at vi har en høy deltagelse i arbeidslivet. Med en eldre befolkning og store omstillinger i arbeidslivet på grunn av blant annet digitalisering og næringsomstillinger, vil vi få nye og høyere krav til kompetanse fremover. Samtidig er det fortsatt høyt frafall i videregående skole og en økende andel unge havner på helserelaterte ytelser. Mange innvandrere kommer uten de nødvendige kvalifikasjonene til å klare seg i det norske arbeidsmarkedet. Det kan bli stadig mer krevende å holde arbeidsstyrken høy. I denne situasjonen må vi klare å inkludere flere i arbeid.

Er det jobb til alle? Er vi flinke nok til å se folks muligheter i stedet for begrensninger? Vi som bor i Norge er vår viktigste ressurs. Hvordan står vi rustet til å møte digitalisering, globalisering, klimaendringer og aldring? Dette er noen av spørsmålene vi stiller denne morgenen i seminaret om morgendagens arbeidsliv.

Program

08:00 - 08:30 Frokost og registrering 

08:30 Åpning ved finansminister Siv Jensen

08:45 – 10:10

  • Hvorfor spiller det noen rolle om mange jobber eller ikke?– Helle Stensbak, samfunnsøkonom
  • Hva er det som hindrer arbeidsdeltakelse hos syke og uføre?Hvordan er svarene fra sysselsettingsutvalgets ekspertgruppe relevante for morgendagens arbeidsliv?– Steinar Holden, professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo og leder av Sysselsettingsutvalget
  • Hvordan se folks muligheter i stedet for begrensninger i arbeidslivet?– Håkon Lund, Helsedirektoratet og Thorgeir Hernes, Arbeids- og velferdsdirektoratet
  • Pøbelprosjektet forteller: Hvilke problemer har pøbler med å få seg jobb på egen hånd, og hva skal til for å lykkes ved å hjelpe dem?– Hilde Grøv Skramsett, avdelingsleder for Pøbelprosjektet
  • Erfaringer fra en arbeidsgiver for pøbler– Tore Engseth Helgerud, Helgerud Gård

10:10 – 10:30 Pause

10:30 – 12:00

  • Store trender som aldring, digitalisering, globalisering, og fremover også virkninger av klimaendringer og klimapolitikk, setter sitt preg på arbeidsmarkeder verden over. Hvordan treffer dette det norske arbeidslivet, og hvor godt rustet er vi til å møte det?–Kristin Alsos, forsker i Fafo
  • Hvilken kompetanse trengs for fremtidens arbeidsmarked?– Simen Markussen, seniorforsker ved Frischsenteret og leder av Ekspertutvalg om etter- og videreutdanning
  • Hvilke utfordringer er spesielt viktig å merke seg i omstillingene vi står overfor?– Kommentarer fra Roger Bjørnstad, sjeføkonom i LO og fra Øystein Dørum, sjeføkonom i NHO

Vi åpner for spørsmål fra salen.

Statssekretær i Finansdepartementet Marianne Groth leder oss gjennom morgenen.

 

De neste seminarene i seminarserien Perspektivmeldingen 2020:

  • Den digitaliserte økonomien, Bergen - 12. desember 2019
  • En innovativ, effektiv og pålitelig offentlig sektor, Trondheim (dato kommer)